Job (6/42)  

1. Da tok Job til orde og sa:
2. Gid min gremmelse blev veid, og min ulykke samtidig lagt på vekten!
3. For nu er den tyngre enn havets sand; derfor var mine ord tankeløse.
4. For den Allmektiges piler sitter i mig, og min ånd drikker deres gift; Guds redsler stiller sig op imot mig.
5. Skriker vel et villesel midt i det grønne gress? Eller brøler en okse foran sitt fôr?
6. Hvem vil ete det som det ingen smak er i, uten salt? Eller er det smak i eggehvite?
7. Det byr mig imot å røre ved det*; det er for mig som utskjemt mat. / {* d.e. ved mine lidelser.}
8. Gid min bønn måtte bli hørt, og Gud vilde opfylle mitt håp!
9. Og måtte det behage Gud å knuse mig, å slippe løs sin hånd og avskjære min livstråd!
10. Da hadde jeg ennu en trøst, og jeg skulde springe av glede midt i den skånselløse smerte; for jeg har ikke fornektet den Helliges ord.
11. Hvad kraft har jeg, så jeg kunde holde ut, og hvad blir enden med mig, så jeg kunde være tålmodig?
12. Er da min kraft som stenens kraft? Eller er mitt kjøtt av kobber?
13. Er jeg da ikke aldeles hjelpeløs? Er ikke all utsikt til frelse fratatt mig?
14. Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, selv om han opgir frykten for den Allmektige.
15. Men mine brødre har sviktet som en bekk, som strømmer hvis vann skyller over,
16. som er grumset av is, og som det skjuler sig sne i;
17. men på den tid de treffes av solens glød, tørkes de ut; når det blir hett, svinner de bort.
18. Karavaner som er på veien til dem, bøier av; de drar op i ørkenen og omkommer.
19. Temas karavaner speidet efter dem, Sjebas reisefølger satte sitt håp til dem;
20. de blev til skamme, fordi de stolte på dem; de kom dit og blev skuffet.
21. Således er I nu blitt til intet; I ser ulykken og blir redde.
22. Har jeg vel bedt eder at I skulde gi mig noget eller bruke noget av eders gods til beste for mig,
23. at I skulde frelse mig av fiendens hånd og løskjøpe mig fra voldsmenn?
24. Lær mig, så skal jeg tie, og vis mig hvori jeg har faret vill!
25. Hvor kraftige er ikke rettsindige ord! Men hvad gagn er det i en refselse fra eder?
26. Tenker I på å refse ord? Ord av en fortvilet mann hører jo vinden til.
27. Endog om en farløs kunde I kaste lodd og kjøpslå om eders venn.
28. Men gjør nu så vel å se på mig! Skulde jeg vel ville lyve eder midt op i ansiktet?
29. Vend om, la det ikke skje urett! Vend om, jeg har ennu rett i dette.
30. Er det urett på min tunge, eller skulde min gane ikke merke hvad som er ondt?

  Job (6/42)