Job (4/42)  

1. Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:
2. Om en prøvde å tale et ord til dig, vilde du da ta det ille op? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake?
3. Du har selv vist mange til rette, og maktløse hender styrket du;
4. dine ord reiste den snublende op, og synkende knær gjorde du sterke.
5. Men nu, når det gjelder dig selv, blir du utålmodig, når det rammer dig, blir du forferdet.
6. Er ikke din gudsfrykt din tillit, din ulastelige ferd ditt håp?
7. Tenk efter: Hvem omkom uskyldig, og hvor gikk rettskafne til grunne?
8. Efter det jeg har sett, har de som pløide urett og sådde nød, også høstet det.
9. De omkom for Guds ånde, og for hans vredes pust blev de til intet.
10. Løvens brøl og dens fryktelige røst hørtes ikke lenger, og ungløvenes tenner blev knust.
11. Løven omkom av mangel på rov, og løvinnens unger blev adspredt.
12. Og til mig stjal sig et ord; det lød for mitt øre som en hvisken,
13. under skiftende tanker ved nattlige syner, når dyp søvn faller på menneskene.
14. Frykt og beven kom over mig, så alle mine ben tok til å skjelve.
15. Og en ånd fór forbi mitt åsyn; hårene på mitt legeme reiste sig.
16. Den blev stående, men jeg skjelnet ikke klart hvorledes den så ut - det var en skikkelse som stod der for mine øine; jeg hørte en stille susen og en røst:
17. Er et menneske rettferdig for Gud, eller en mann ren for sin skaper?
18. Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil*, / {* d.e. ufullkommenhet.}
19. hvor meget mere da hos dem som bor i hus av ler, og som har sin grunnvoll i støvet - de som knuses lettere enn møll.
20. Fra morgen til aften - så er de sønderslått; uten at nogen akter på det, går de til grunne for alltid.
21. Blir ikke teltsnoren dradd ut* hos dem? De dør, men ikke i visdom. / {* så deres jordiske telt (2KO 5, 1.) faller sammen.}

  Job (4/42)