Job (29/42)  

1. Og Job blev ved å fremføre sin visdomstale og sa:
2. Å, om jeg hadde det som i fordums måneder, som i de dager da Gud vernet om mig,
3. da hans lampe skinte over mitt hode, da jeg ved hans lys vandret gjennem mørket,
4. slik som jeg hadde det i min modne manndoms dager, da Guds vennskap hvilte over mitt telt,
5. da den Allmektige ennu var med mig, og jeg hadde mine barn omkring mig,
6. da mine føtter badet sig i melk, og berget ved mitt hus lot bekker av olje strømme frem!
7. Når jeg gikk op til porten i byen og inntok mitt sete på torvet,
8. da drog de unge sig unda ved synet av mig, og de gråhårede reiste sig og blev stående;
9. høvdinger lot være å tale og la hånden på sin munn;
10. de fornemme tidde stille, og deres tunge blev hengende ved ganen.
11. Enhver som hørte om mig, priste mig lykkelig, og hver den som så mig, gav mig lovord.
12. For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde.
13. Den som var sin undergang nær, velsignet mig, og enkens hjerte fikk jeg til å juble.
14. Jeg klædde mig i rettferdighet, og den opslo sin bolig i mig; rettsinn bar jeg som kappe og hue.
15. Øine var jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte.
16. En far var jeg for de fattige, og ukjente folks sak gransket jeg.
17. Jeg knuste den urettferdiges kjever og rev byttet bort fra hans tenner.
18. Jeg tenkte da: I mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand.
19. Min rot skal ligge åpen for vann, og nattens dugg skal falle på mine grener.
20. Min ære blir alltid ny, og min bue forynges i min hånd.
21. Mig hørte de på, de ventet og lyttet i taushet til mitt råd.
22. Når jeg hadde talt, tok de ikke til orde igjen, og min tale dryppet ned over dem.
23. De ventet på min tale som på regn, de åpnet sin munn som for vårregn.
24. Når de var motløse, smilte jeg til dem, og mitt åsyns lys kunde de ikke formørke.
25. Fikk jeg lyst til å gå til dem, da satt jeg der som høvding og tronte som en konge i sin krigerskare, lik en som trøster de sørgende.

  Job (29/42)