Job (16/42)  

1. Da tok Job til orde og sa:
2. Jeg har hørt meget som dette; I er plagsomme trøstere alle sammen.
3. Blir det aldri ende på de vindige ord? Eller hvad egger dig til å svare?
4. Også jeg kunde tale som I; om I var i mitt sted, kunde jeg sette ord sammen mot eder, og jeg kunde ryste på hodet over eder;
5. jeg kunde styrke eder med min munn*, og mine lebers medynk kunde stille eders smerte. / {* d.e. med tomme ord.}
6. Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hvad lindring får jeg da?
7. Ja, nu har han trettet mig ut; du har ødelagt hele mitt hus.
8. Og du grep mig fatt - det blev et vidne mot mig; min magerhet stod op imot mig, like i mitt åsyn vidnet den mot mig.
9. Hans vrede sønderrev mig og forfulgte mig; han skar tenner imot mig; som min motstander hvesset han sine øine mot mig.
10. De* spilet op sin munn mot mig, med hån slo de mine kinnben; alle slo de sig sammen mot mig. / {* mine fiender, JBS 16, 11.}
11. Gud gir mig i urettferdige folks vold og styrter mig i ugudelige menneskers hender.
12. Jeg levde i ro; da sønderbrøt han mig, han grep mig i nakken og sønderknuste mig, han satte mig op til skive for sig.
13. Hans skyttere kringsatte mig, han kløvde mine nyrer uten barmhjertighet; han øste ut min galle på jorden.
14. Han rev i mig rift på rift; han stormet mot mig som en kjempe.
15. Jeg har sydd sekk om min hud og stukket mitt horn i støvet*; / {* d.e. opgitt min makt og høihet.}
16. mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øielokk ligger det dødsskygge.
17. Og dog er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren.
18. Å jord, dekk ikke mitt blod*, og måtte det ikke være noget sted hvor mitt skrik stanser! / {* JES 26, 21. 1MO 4, 10.}
19. Selv nu har jeg mitt vidne i himmelen og i det høie en som kan stadfeste mine ord.
20. Stadig spotter mine venner mig; mot Gud skuer gråtende mitt øie,
21. at han må la mannen få rett i hans strid med Gud og menneskebarnet rett mot hans næste;
22. for få år vil det gå før jeg vandrer den vei som jeg ikke vender tilbake.

  Job (16/42)