Job (14/42)  

1. Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.
2. Som en blomst skyter han op og visner, han farer bort som skyggen og holder ikke stand.
3. Endog over en sådan holder du dine øine åpne, og mig fører du frem for din domstol!
4. Kunde det bare komme en ren av en uren! Ikke én!
5. Når hans dager er fastsatt, hans måneders tall bestemt hos dig, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride,
6. så vend ditt øie bort fra ham, så han kan ha ro så vidt at han kan glede sig som en dagarbeider ved sin dag!
7. For treet er det håp; om det hugges, så spirer det igjen, og på nye skudd mangler det ikke;
8. om dets rot eldes i jorden, og dets stubb dør ut i mulden,
9. så setter det allikevel knopper ved eimen av vannet og skyter grener som et nyplantet tre.
10. Men når en mann dør, så ligger han der, når et menneske opgir ånden, hvor er han da?
11. Som vannet minker bort i en sjø, og som en elv efterhånden blir grunnere og tørker ut,
12. så legger et menneske sig ned og reiser sig ikke igjen; så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke op av sin søvn.
13. Å om du vilde gjemme mig i dødsriket og skjule mig der til din vrede var over - om du vilde sette mig et tidsmål og så komme mig i hu!
14. Når en mann dør, lever han da op igjen? Alle min krigstjenestes dager skulde jeg da vente, til min avløsning kom;
15. du skulde da rope, og jeg skulde svare dig; efter dine henders verk skulde du lenges.
16. Men nu teller du mine skritt og akter stadig på min synd.
17. Forseglet i en pung ligger min brøde, og du syr til over min misgjerning.
18. Men som et fjell faller og smuldres bort, og en klippe flyttes fra sitt sted,
19. som vannet huler ut stener og flommen skyller bort mulden, således gjør du menneskets håp til intet;
20. du overvelder ham for alltid, og han farer bort; du forvender hans åsyn og lar ham fare.
21. Kommer hans barn til ære, da vet han det ikke, og blir de ringeaktet, da blir han det ikke var.
22. Bare over ham selv kjenner hans legeme smerte, og bare over ham selv sørger hans sjel.

  Job (14/42)