Job (13/42)  

1. Se, alt sammen har mitt øie sett, mitt øre hørt og merket sig.
2. Det I vet, vet også jeg; jeg står ikke tilbake for eder.
3. Men jeg vil tale til den Allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre mig for Gud.
4. Men I spinner løgn sammen, I er alle dårlige læger.
5. Gid I vilde tie stille! Det skulde bli regnet eder til visdom.
6. Hør nu på min tilrettevisning og merk på refselsene fra mine leber!
7. Vil I tale urett til forsvar for Gud, og vil I til hans forsvar tale svik?
8. Vil I ta hans parti, eller vil I være sakførere for Gud?
9. Vil det gå eder godt når han ransaker eder, eller vil I narre ham, som en narrer et menneske?
10. Han vil tukte eder, om I i lønndom tar parti for ham.
11. Vil ikke hans høihet forferde eder, og redselen for ham falle over eder?
12. Eders tankesprog er askesprog; eders skanser* blir til skanser av ler. / {* d.e. bevisgrunner.}
13. Ti, la mig være, så jeg kan tale, så får det komme over mig hvad det vil!
14. Hvorfor skulde jeg bære mitt kjøtt mellem mine tenner*? Jeg vil legge mitt liv i min hånd**. / {* søke å redde mitt liv.} / {** sette det på spill.}
15. Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.
16. Også det skal bli mig til frelse; for ingen gudløs kommer for hans åsyn.
17. Hør da nøie på mitt ord og la min forklaring trenge inn i eders ører!
18. Se, jeg har saken i orden; jeg vet jeg skal få rett.
19. Hvem er den som vil gå i rette med mig? Ja, da vil jeg tie og opgi ånden.
20. Bare to ting må du ikke gjøre mot mig, da skal jeg ikke skjule mig for ditt åsyn:
21. Ta din hånd bort fra mig, og la ikke dine redsler forferde mig!
22. Så kall da, og jeg skal svare; eller la mig tale, og svar du mig!
23. Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? La mig få vite min brøde og min synd!
24. Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?
25. Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge det tørre strå? -
26. siden du idømmer mig så hårde lidelser og lar mig arve min ungdoms misgjerninger
27. og setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler,
28. og dette gjør du mot en som tæres bort som makk-ett tre, som et klædebon møllet har ett.

  Job (13/42)