Job (12/42)  

1. Da tok Job til orde og sa:
2. Ja sannelig, I er de rette folk, og med eder dør visdommen ut.
3. Også jeg har forstand, likesom I, jeg står ikke tilbake for eder, og hvem vet ikke dette?
4. Til spott for mine venner er jeg, jeg som ropte til Gud og fikk svar; til spott er jeg, den rettskafne og ulastelige.
5. Ulykken fortjener bare forakt efter de trygges mening; forakt venter dem hvis fot vakler.
6. Ødeleggeres telt blir i ro, og trygge er de som egger Gud til vrede, de som fører sin gud i sin hånd*. / {* HAB 1, 11.}
7. Men spør du dyrene, de skal lære dig, og himmelens fugler, de skal si dig det,
8. eller tal til jorden, og den skal lære dig, og havets fisker skal fortelle dig det.
9. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det,
10. han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd?
11. Mon ikke øret prøver ord, likesom ganen smaker mat?
12. Hos gråhårede er visdom, og langt liv gir forstand.
13. Hos ham er visdom og velde, ham hører råd og forstand til.
14. Se, han river ned, og det bygges ikke op igjen; han stenger for en mann, og det lukkes ikke op.
15. Han demmer for vannene, og de tørker bort, og han slipper dem løs, og de velter om jorden.
16. Hos ham er styrke og visdom; i hans makt er både den som farer vill, og den som fører vill.
17. Han fører rådsherrer bort som fanger, og dommere gjør han til dårer.
18. Kongers tvangsbånd løser han og binder rep om deres lender.
19. Han fører prester bort som fanger, og mektige menn støter han ned.
20. Han fratar prøvede menn mælet og oldinger deres innsikt.
21. Han utøser forakt over fyrster, og de sterkes belte løser han.
22. Han drar det skjulte frem av mørket og fører dødsskygge frem i lyset.
23. Han lar folkene bli store, og han lar dem gå til grunne; han gir folkene vidt rum, og han fører dem bort.
24. Høvdingene i landet fratar han forstanden og lar dem fare vill i et uveisomt øde;
25. de famler i mørke uten lys, og han lar dem rave likesom drukne.

  Job (12/42)