James (5/5)    

1. Og nu, I rike: Gråt og jamre over eders ulykker, som kommer over eder!
2. Eders rikdom er råtnet, og eders klær er blitt møllett;
3. eders gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vidnesbyrd mot eder og ete eders kjød som en ild; I har samlet skatter i de siste dager!
4. Se, den lønn I har forholdt arbeiderne som har skåret eders akrer, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots ører.
5. I har levd i vellevnet på jorden og efter eders lyster; I har gjødd eders hjerter på slaktedagen!
6. I har domfelt og drept den rettferdige; ingen gjør motstand mot eder.
7. Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn;
8. vær og I tålmodige, styrk eders hjerter! for Herrens komme er nær.
9. Sukk ikke mot hverandre, brødre, forat I ikke skal dømmes! Se, dommeren står for døren.
10. Mine brødre! ta profetene, som talte i Herrens navn, til eders forbillede i å lide ondt og være tålmodig!
11. Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.
12. Men fremfor alt, mine brødre, sverg ikke, hverken ved himmelen eller ved jorden eller nogen annen ed! men eders ja være ja, og eders nei være nei, forat I ikke skal falle under dommen!
13. Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til mote, han synge lovsanger.
14. Er nogen iblandt eder syk, han kalle til sig menighetens eldste, og de skal bede over ham og salve ham med olje i Herrens navn,
15. og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt.
16. Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.
17. Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder;
18. og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
19. Mine brødre! dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham,
20. han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder.

  James (5/5)