Hosea (8/14)  

1. Sett basunen for din munn*! - Som en ørn kommer fienden over Herrens hus, fordi de har brutt pakten med mig og forsyndet sig mot min lov. / {* JES 58, 1.}
2. De skal rope til mig: Min Gud! Vi israelitter kjenner dig.
3. Israel har støtt det gode fra sig - fienden skal forfølge ham.
4. De har valgt sig konger, som ikke kom fra mig, de har satt inn fyrster, uten at jeg visste om det. Av sitt sølv og gull har de gjort sig avgudsbilleder, så de skulde bli utryddet.
5. Motbydelig er din kalv, Samaria! Min vrede er optendt mot dem. Hvor lenge skal renhet synes dem utålelig?
6. For et verk av Israel er den, en kunstner har gjort den, og den er ikke nogen gud; ja, til splinter skal den bli Samarias kalv.
7. For vind sår de, og storm skal de høste; deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde; om den gir noget, skal fremmede opsluke det.
8. Israel er opslukt; nu er de blandt folkene lik en ting som ingen bryr sig om;
9. for de drog op til Assur lik et villesel, som går sine egne veier; Efra'im tinger om elskov;
10. men om de enn tinger blandt folkene, vil jeg nu samle dem dit, og de skal begynne å bli færre under storkongens byrder.
11. Fordi Efra'im har gjort sig så mange alter til å synde med, er de blitt ham alter til synd.
12. Om jeg enn skriver ham mine lover i tusentall, så blir de allikevel aktet for noget fremmed.
13. Som offergaver til mig ofrer de kjøtt som de selv eter; Herren har ikke behag i dem. Nu vil han komme deres misgjerning i hu og hjemsøke dem for deres synder - de skal vende tilbake til Egypten.
14. Israel glemte sin skaper og bygget sig palasser, og Juda bygget mange faste byer; men jeg vil sende ild mot hans byer, og den skal fortære hans palasser.

  Hosea (8/14)