Hebrews (10/13)  

1. For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.
2. Ellers vilde de jo ha ophørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger vilde ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.
3. Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder;
4. for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.
5. Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;
6. brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.
7. Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje.
8. Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vilde du ikke ha og hadde du ikke lyst til - og de bæres dog frem efter loven -
9. så har han derefter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet,
10. og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.
11. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder;
12. men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd,
13. og nu venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter;
14. for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.
15. Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt:
16. Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,
17. og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu.
18. Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd.
19. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,
20. som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,
21. og da vi har en stor prest over Guds hus,
22. så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;
23. la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -
24. og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,
25. og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.
26. For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,
27. men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.
28. Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord;
29. hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?
30. Vi kjenner jo ham som har sagt: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk.
31. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.
32. Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,
33. idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således.
34. For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom.
35. Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!
36. For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.
37. For ennu er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge;
38. men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.
39. Men vi er ikke av dem som unddrager sig til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

  Hebrews (10/13)