Genesis (5/50)  

1. Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
2. Til mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de blev skapt.
3. Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.
4. Og efterat Adam hadde fått Set, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.
5. Og alle Adams levedager blev ni hundre og tretti år; så døde han.
6. Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enos.
7. Og efterat Set hadde fått Enos, levde han ennu åtte hundre og syv år og fikk sønner og døtre.
8. Og alle Sets dager blev ni hundre og tolv år; så døde han.
9. Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.
10. Og efterat Enos hadde fått Kenan, levde han ennu åtte hundre og femten år og fikk sønner og døtre.
11. Og alle Enos' dager blev ni hundre og fem år; så døde han.
12. Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
13. Og efterat Kenan hadde fått Mahalalel, levde han ennu åtte hundre og firti år og fikk sønner og døtre.
14. Og alle Kenans dager blev ni hundre og ti år; så døde han.
15. Da Mahalalel var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Jared.
16. Og efterat Mahalalel hadde fått Jared, levde han ennu åtte hundre og tretti år og fikk sønner og døtre.
17. Og alle Mahalalels dager blev åtte hundre og fem og nitti år; så døde han.
18. Da Jared var hundre og to og seksti år gammel, fikk han sønnen Enok.
19. Og efterat Jared hadde fått Enok, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.
20. Og alle Jareds dager blev ni hundre og to og seksti år; så døde han.
21. Da Enok var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Metusalah.
22. Og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre.
23. Og alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti år.
24. Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.
25. Da Metusalah var hundre og syv og åtti år gammel, fikk han sønnen Lamek.
26. Og efterat Metusalah hadde fått Lamek, levde han ennu syv hundre og to og åtti år og fikk sønner og døtre.
27. Og alle Metusalahs dager blev ni hundre og ni og seksti år; så døde han.
28. Da Lamek var hundre og to og åtti år gammel, fikk han en sønn,
29. og han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møie på den jord som Herren har forbannet.
30. Og efterat Lamek hadde fått Noah, levde han ennu fem hundre og fem og nitti år og fikk sønner og døtre.
31. Og alle Lameks dager blev syv hundre og syv og sytti år; så døde han.
32. Da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.

  Genesis (5/50)