Exodus (37/40)  

1. Og Besalel gjorde arken av akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høi.
2. Han klædde den med rent gull, både innvendig og utvendig, og han gjorde en gullkrans på den rundt omkring.
3. Han støpte fire gullringer som han festet i de fire føtter på arken, to ringer på den ene side og to på den andre.
4. Så gjorde han stenger av akasietre og klædde dem med gull,
5. og han stakk stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kunde bæres.
6. Så gjorde han en nådestol av rent gull, halvtredje alen lang og halvannen alen bred.
7. Og han gjorde to kjeruber av gull; i drevet arbeid gjorde han dem og satte dem ved begge endene av nådestolen,
8. en kjerub ved den ene ende og en kjerub ved den andre ende; i ett med nådestolen gjorde han kjerubene, én på hver ende av den.
9. Kjerubene holdt vingene utbredt og opløftet, så de dekket over nådestolen med sine vinger, og deres ansikter vendte mot hverandre; mot nådestolen vendte kjerubene sitt ansikt.
10. Så gjorde han bordet av akasietre, to alen langt og én alen bredt og halvannen alen høit.
11. Han klædde det med rent gull og gjorde en gullkrans på det rundt omkring.
12. Og han gjorde en list på det av en hånds bredde rundt omkring, og rundt om listen gjorde han en gullkrans.
13. Så støpte han fire gullringer til det og satte ringene i de fire hjørner på de fire føtter.
14. Like ved listen satt ringene til å stikke stengene i, så bordet kunde bæres.
15. Stengene gjorde han av akasietre og klædde dem med gull; på dem skulde bordet bæres.
16. Så gjorde han karene som skulde stå på bordet, av rent gull, fatene og skålene som hørte til bordet, og begerne og kannene som det skulde ofres drikkoffer med.
17. Så gjorde han lysestaken av rent gull; i drevet arbeid gjorde han den; både foten på den og stangen, begerne og knoppene og blomstene var i ett med den.
18. Seks armer gikk ut fra dens sider, tre armer fra den ene side og tre fra den andre.
19. Det var tre mandelformede beger på den første arm med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den annen arm med knopp og blomst; således var det på alle de seks armer som gikk ut fra lysestaken.
20. På selve lysestaken var det fire mandelformede beger med knopper og blomster,
21. én knopp under de to første armer i ett med den, og én knopp under de to næste armer i ett med den, og én knopp under de to øverste armer i ett med den - én knopp under hvert par av de seks armer som gikk ut fra lysestaken.
22. Både knoppene og armene var i ett med den; alt sammen var ett drevet arbeid av rent gull.
23. Så gjorde han syv lamper til lysestaken og lysesakser og brikker til den av rent gull.
24. Én talent rent gull brukte han til lysestaken og alle redskaper som hørte til den.
25. Så gjorde han røkoffer-alteret av akasietre, en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høit; hornene på alteret var i ett med det.
26. Han klædde det med rent gull, både ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene; og han gjorde en gullkrans på det rundt omkring.
27. Og han gjorde to gullringer til det og satte dem nedenfor kransen, på begge sider av det, to på hver side; de skulde være til å stikke stenger i, så alteret kunde bæres på dem.
28. Stengene gjorde han av akasietre og klædde dem med gull.
29. Så laget han den hellige salvings-olje og den rene røkelse av velluktende krydderier, slik som det gjøres av dem som lager salver.

  Exodus (37/40)