Ephesians (3/6)  

1. Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger -
2. om I ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er mig gitt for eder,
3. at han ved åpenbaring har kunngjort mig hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord,
4. hvorav I, når I leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet,
5. som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden:
6. at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,
7. hvis tjener jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.
8. Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,
9. og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,
10. forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen
11. efter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre,
12. i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.
13. Derfor beder jeg at I ikke må tape motet over mine trengsler for eder, som er eders ære. -
14. Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen,
15. som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden,
16. at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,
17. at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,
18. så I, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hvad bredde og lengde og dybde og høide der er,
19. og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.
20. Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,
21. ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

  Ephesians (3/6)