Ecclesiastes (6/12)  

1. Det er en ulykke som jeg har sett under solen, og som hviler tungt på mennesket:
2. Når Gud gir en mann rikdom og skatter og ære, så han for sin del ikke fattes noget som han attrår, men Gud ikke setter ham i stand til å nyte godt av det, men en fremmed mann får nyte det, så er det tomhet og en ond lidelse.
3. Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode, og han heller ikke får nogen jordeferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre faren enn han.
4. For som et intet kom det til verden, og i mørke går det bort, og med mørke blir dets navn skjult,
5. og det har hverken sett eller kjent solen; det har mere ro enn han.
6. Og om han så hadde levd tusen år to ganger, men ikke nytt noget godt - går ikke alt* til ett sted? / {* JBS 30, 23.}
7. Alt menneskets strev er for hans munn, og allikevel blir hans attrå aldri tilfredsstilt;
8. for hvad fortrin har den vise fremfor dåren? Hvad fortrin har den fattige som vet å skikke sig blandt de levende?
9. Bedre er det at øinene dveler ved det en har, enn at sjelen farer urolig om; også det er tomhet og jag efter vind.
10. Hvad der er blitt til, er for lenge siden nevnt med navn*, og det er kjent hvad et menneske skal bli; han kan ikke gå i rette med den som er sterkere enn han; / {* av Gud.}
11. for der er mange ord som bare øker tomheten - hvad gagn har mennesket av det?
12. For hvem vet hvad som gagner et menneske i livet, i alle hans tomme levedager, dem han tilbringer som en skygge? For hvem kan si et menneske hvad som skal hende under solen efter hans tid?

  Ecclesiastes (6/12)