Colossians (3/4)  

1. Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!
2. La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!
3. I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud;
4. når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.
5. Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;
6. for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;
7. iblandt dem vandret også I fordum, da I levde i disse ting;
8. men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;
9. lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger
10. og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;
11. her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.
12. Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,
13. så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!
14. Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
15. Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!
16. La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,
17. og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!
18. I hustruer! underordne eder under eders menn, som det sømmer sig i Herren!
19. I menn! elsk eders hustruer og vær ikke bitre mot dem!
20. I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren.
21. I fedre! opegg ikke eders barn, forat de ikke skal tape motet!
22. I tjenere! vær lydige i alle ting imot eders herrer efter kjødet, ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men i hjertets enfold, idet I frykter Herren!
23. Det I gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker,
24. for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus!
25. for den som gjør urett, skal få igjen den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.

  Colossians (3/4)