2Timothy (3/4)  

1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.
2. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,
3. ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,
4. svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,
5. som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.
6. For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster
7. og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.
8. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.
9. Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.
10. Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,
11. mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen.
12. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.
13. Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.
14. Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av,
15. og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.
16. Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,
17. forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

  2Timothy (3/4)