2Thessalonians (2/3)  

1. Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,
2. at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.
3. La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,
4. han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.
5. Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?
6. Og nu vet I hvad som holder igjen? så han først skal åpenbares i sin tid.
7. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;
8. og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.
9. Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,
10. og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.
11. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
12. forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.
13. Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,
14. som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.
15. Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!
16. Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,
17. han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale!

  2Thessalonians (2/3)