2Corinthians (3/13)  

1. Begynner vi atter å gi oss selv skussmål, eller mon vi, således som visse folk, trenger til skussmålsbrev til eder eller fra eder?
2. I er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker,
3. idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler.
4. Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus,
5. ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,
6. som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.
7. Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant,
8. hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!
9. For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet;
10. for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet.
11. For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet.
12. Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet,
13. og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant.
14. Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus.
15. Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses;
16. men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.
17. Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.
18. Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

  2Corinthians (3/13)