1Timothy (2/6)  

1. Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,
2. for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet.
3. For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser,
4. han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
5. For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,
6. han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,
7. og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.
8. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;
9. likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon,
10. men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger.
11. En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet;
12. men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.
13. For Adam blev skapt først, derefter Eva,
14. og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse;
15. men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

  1Timothy (2/6)