1Thessalonians (5/5)    

1. Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at nogen skriver til eder;
2. I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
3. Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly.
4. Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv;
5. for I er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.
6. La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue!
7. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten;
8. men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;
9. for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
10. han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.
11. Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør!
12. Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder,
13. og at I holder dem overmåte høit i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre!
14. Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!
15. Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle
16. Vær alltid glade,
17. bed uavlatelig,
18. takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.
19. Utslukk ikke Ånden,
20. ringeakt ikke profetisk tale;
21. men prøv alt, hold fast på det gode,
22. avhold eder fra allslags ondt!
23. Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!
24. Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det.
25. Brødre, bed for oss!
26. Hils alle brødrene med et hellig kyss!
27. Jeg besverger eder ved Herren at I lar brevet bli lest for alle brødrene.
28. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

  1Thessalonians (5/5)