1Samuel (31/31)    

1. Filistrene stred mot Israel, og Israels menn flyktet for filistrene, og det lå mange falne på Gilboa-fjellet.
2. Og filistrene var like i hælene på Saul og hans sønner, og de drepte Jonatan og Abinadab og Malkisua, Sauls sønner.
3. Og striden blev hård der hvor Saul stod; bueskytterne kom over ham, og han blev grepet av redsel for skytterne.
4. Da sa Saul til sin våbensvenn: Dra ditt sverd og gjennembor mig med det, så ikke disse uomskårne skal komme og gjennembore mig og fare ille med mig! Men våbensvennen vilde ikke; han var for redd. Så tok Saul sitt sverd og styrtet sig i det.
5. Og da våbensvennen så at Saul var død, styrtet også han sig i sitt sverd og døde med ham.
6. Således døde Saul og hans tre sønner og hans våbensvenn og alle hans menn på en og samme dag.
7. Og da de israelitter som bodde på den andre side av dalen, og de som bodde på Jordan-siden, så at israelittene var flyktet, og at Saul og hans sønner var død, forlot de byene og flyktet; og filistrene kom og bosatte sig i dem.
8. Dagen efter kom filistrene for å plyndre de falne; da fant de Saul og hans tre sønner liggende på Gilboafjellet.
9. De hugg hodet av ham og røvet hans våben og sendte dem rundt omkring i filistrenes land for å forkynne det glade budskap i deres avguders templer og for folket.
10. Og hans våben la de i Astartetemplet, og hans kropp hengte de op på muren i Betsan.
11. Da innbyggerne i Jabes i Gilead fikk høre hvad filistrene hadde gjort med Saul,
12. tok alle våbenføre menn avsted og gikk hele natten; de tok Sauls og hans sønners kropper ned av Betsans mur, og da de var kommet til Jabes, brente de dem der.
13. Deres ben tok de og begravde under tamarisken i Jabes, og så holdt de faste i syv dager.

  1Samuel (31/31)