1Corinthians (12/16)  

1. Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.
2. I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget.
3. Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.
4. Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme;
5. og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme;
6. og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.
7. Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.
8. For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd;
9. en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd,
10. en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.
11. Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.
12. For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus;
13. for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.
14. For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange.
15. Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet;
16. og om øret sier: Fordi jeg ikke er øie, hører jeg ikke med til legemet, så hører det like fullt med til legemet.
17. Dersom hele legemet var øie, hvor blev det da av hørselen? dersom det hele var hørsel, hvor blev det da av lukten?
18. Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde.
19. Var de derimot alle ett lem, hvor blev det da av legemet?
20. Men nu er det mange lemmer, men ett legeme.
21. Øiet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til eder;
22. men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige.
23. Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet,
24. men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære,
25. forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre.
26. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.
27. Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.
28. Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.
29. Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger?
30. har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem?
31. Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

  1Corinthians (12/16)