1Chronicles (25/29)  

1. Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring* spilte på citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pålagt: / {* d.e. som drevet av Guds Ånd sang til Guds pris.}
2. Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;
3. av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks* i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris; / {* seks, fordi Sime'i (1KR 25, 17) er regnet med.}
4. av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;
5. alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.
6. Alle disse stod under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus; de spilte på cymbler, harper og citarer ved tjenesten i Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf og Jedutun og Heman.
7. Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.
8. Og de kastet lodd om hvad de skulde ivareta, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen.
9. Det første lodd kom ut for Asaf, det vil si for Josef; Gedalja blev den annen, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet;
10. den tredje blev Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
11. det fjerde lodd kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
12. den femte blev Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
13. den sjette blev Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
14. den syvende blev Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
15. den åttende blev Jesaia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
16. den niende blev Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
17. den tiende blev Sime'i med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
18. den ellevte blev Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
19. det tolvte lodd kom ut for Hasabja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
20. den trettende blev Subael med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
21. den fjortende blev Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
22. det femtende lodd kom ut for Jeremot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
23. det sekstende for Hananja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
24. det syttende for Josbekasa, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
25. det attende for Hanani, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
26. det nittende for Malloti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
27. det tyvende for Eliata, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
28. det en og tyvende for Hotir, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
29. det to og tyvende for Giddalti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
30. det tre og tyvende for Mahasiot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
31. det fire og tyvende for Romamti-Eser, med hans sønner og brødre, tolv i tallet.

  1Chronicles (25/29)