1Chronicles (18/29)  

1. Derefter slo David filistrene og ydmyket dem, og han tok Gat med tilhørende småbyer ut av filistrenes hender.
2. Han slo også moabittene, og moabittene blev Davids tjenere og måtte svare ham skatt.
3. Likeledes slo David kongen i Soba Hadareser ved Hamat, da han drog avsted for å styrke sitt herredømme ved Frat-elven.
4. Og David tok fra ham tusen vognhester og syv tusen hestfolk og tyve tusen mann fotfolk; og David lot skjære fotsenene over på alle vognhestene; bare hundre vognhester sparte han.
5. Syrerne fra Damaskus kom for å hjelpe Hadareser, kongen i Soba; men David slo to og tyve tusen mann av dem.
6. Og David la krigsmannskap i det damaskenske Syria, og syrerne blev Davids tjenere og måtte svare ham skatt. Således hjalp Herren David overalt hvor han drog frem.
7. David tok de gullskjold som Hadaresers tjenere hadde båret, og førte dem til Jerusalem.
8. Og fra Hadaresers byer Tibhat og Kun tok David en stor mengde kobber; av det gjorde Salomo kobberhavet og søilene og kobberkarene.
9. Da kongen i Hamat To'u hørte at David hadde slått hele Soba-kongen Hadaresers hær,
10. sendte han sin sønn Hadoram til kong David for å hilse på ham og ønske ham til lykke, fordi han hadde stridt mot Hadareser og slått ham; for Hadareser hadde jevnlig ført krig mot To'u. Han sendte også alle slags gullkar og sølvkar og kobberkar.
11. Også dem helliget kong David til Herren sammen med det sølv og gull han hadde tatt fra alle hedningefolkene: fra Edom og fra Moab og fra Ammons barn og fra filistrene og fra amalekittene.
12. Det var Absai, Serujas sønn, som slo edomittene i Saltdalen, atten tusen mann.
13. Så la han krigsmannskap i Edom, og alle edomittene blev Davids tjenere. Således hjalp Herren David overalt hvor han drog frem.
14. Så regjerte nu David over hele Israel, og han gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk.
15. Joab, Serujas sønn, var høvding over hæren, og Josafat, Akiluds sønn, historieskriver;
16. Sadok, Akitubs sønn, og Abimelek, Ebjatars sønn, var prester og Savsa statsskriver;
17. Benaja, Jojadas sønn, var høvding over livvakten, og Davids sønner var de første ved kongens side.

  1Chronicles (18/29)