Psalms (148/150)  

1. LALPA chu fak rawh u. Van atangte khian LALPA fak u la: Chung lamahte khian amah chu fak rawh u.
2. A vantirhkoh zawng zawngte u, amah chu fak u la: A sipaiho zawng zawngte u, amah chu fak rawh u.
3. Ni leh thlate u, amah chu fak u la: Arsi engho zawng zawngte u, amah chu fak rawh u.
4. Van sangte u, amah chu fak u la, Van chunga tui awmte u, amah chu fak ve rawh u.
5. Chungho chuan LALPA hming chu fak rawh se: Ani chuan thu a pe a, siamin an lo awm ta si a.
6. Ani chuan chungho chu kumkhaw tlaitluan atan a tinghet a: Thu, boral lo tur chu, a ruat a.
7. Lei atang hian, Nangni drakonte leh tui thuk zawng zawngte u:
8. Mei leh rial te, vur sur leh chhumte u; A thu zawm thin thlipuite u:
9. Tlang lian leh tlang te zawng zawngte u; Thing rah duhte leh sidar thing zawng zawngte u:
10. Ram sate leh ran zawng zawngte u; Rannungte leh chungleng savate u:
11. Leia lalte leh mi tinrengte u; Mi liante leh leia roreltu zawng zawngte u:
12. Nula leh tlangvalte, Putar leh naupangte u, LALPA chu fak rawh u:
13. Chungho chuan LALPA hming chu fak rawh se; A hming chauh chu chawisanin a awm si a: A ropuina chuan lei leh van a khum daih a.A mite ki chu a chawimawi bawk a, A mi thianghlim zawng zawng fakna chu; Israel fa, a kianga mite fakna chu, LALPA chu fak rawh u.
14. A mite ki chu a chawimawi bawk a, A mi thianghlim zawng zawng fakna chu; Israel fa, a kianga mite fakna chu, LALPA chu fak rawh u.

  Psalms (148/150)