Psalms (101/150)  

1. Ngilneihna leh rorelna thu chu hla-ah ka sa ang a: Aw LALPA, nangmah fakin ka zai ang.
2. Kawng tha famkimah chuan fing takin ka awm ang a: Aw engtikah nge ka hnenah i lo kal ang? Ka in chhungah thinlung tha famkim puin ka awm ang.
3. thil tha lo reng reng ka mithmuhah chuan ka dah lo ang: Kal pengte thiltih chu ka hua a ni; Keimahah a bet lo ang.
4. Thinlung luhlul chuan mi kalsan ang a: Thil sual reng reng ka mithmuhah chuan ka dah lo ang:
5. Tupawh a vengte a ruka rel apiang chu, chu mi chu ka tiboral anga; Mit sang leh thinlung chapo pu mi chukangaithei lo ang.
6. He rama mirinawmte chunga hian ka mit a fu ang, ka hnena an awm theihna'n. Kawng tha famkim zawhtu chu, chu mihuan ka a rawng a bawl ang.
7. Bumhmang mi chu ka in chhungah a awm lo ang a: Dawt heh mi chu ka mithmuhah tihnghehin a awm lo ang.Tuk tin, he rama mi suaksualte zawng zawng hi ka tiboral ang; LALPA khawpui ata hi thil tisualtute zawng zawng tiboral turin.
8. Tuk tin, he rama mi suaksualte zawng zawng hi ka tiboral ang; LALPA khawpui ata hi thil tisualtute zawng zawng tiboral turin.

  Psalms (101/150)