Numbers (6/36)  

1. Tin, LALPA'n Mosia a bia a,
2. "Israela tlahte hnenah sawi la, an hnenah, 'mipa emaw, hmeichia emaw pawhin eng emaw thutiam bik, LALPA tana inpekna Nazarit thutiam a tiam lai chuan,
3. uain le zu a nghei tur a ni; uain thur pawh, zu thur pawh a in tur a ni lo a, ngrep tui pawh a inin ngrep raha tharlam pawh, pho vuai pawh a ei tur a ni hek lo.
4. A intihhran chhung zawng chuan ngrep hruia mi a mu pawh, a pil pawh a ei tur a ni lo.
5. LALPA tanaa intihran chhung ni a kim hma loh chuan tihhrana ni ang a, a sam a zuah tur a ni.
6. LALPA tana a intihhran chhung zawng chuan mitthi ruang a hnaih tur a ni lo.
7. A pa te, a nu te, a unaupa te, a farnute emaw thih thuah pawh a intibawlhhlawh tur a ni lo, Pathian tana a intihhranna chuan a phuar avangin,
8. a intihhran chhung zawng chuan LALPA pual a ni.
9. A kiangah mi lo thi ta thutin a intihhranna lu chu lo tibawlhhlawh ta ang se la, a inthen ni, a nisarih niin a lu a met tur a ni.
10. Tin, ni riat niin inbiakna puan in kawngkaa puithiam hnena thuro tuak khat emaw, parva no tuak khat emaw a rawn keng tur a ni:
11. tin, puithiam chuan pakhat chu sual thawina'n a nhlan ang a, pakhat chu halral thilhlanah mitthi avanga atihsualnaah inremna a siamsak anga; tin, chu mi ni vek chuan a lu chu a tithianghlim tur a ni.
12. Tin, thiam loh thawina'n beram no a pa kum khat mi rawn kengin a intihhranna nite chu LALPA hnena a titha le ang: a intihhranna chu tihbawlhhlawha ni tak avangin ahmaa mi kha engma lo ani ta si a.
13. Tin, hei hi Nazirit mi, an intihran ni bi a kim huna tih dan tur chu a ni: inbiakna puan in kawngkaah hruai tur a ni ang a:
14. tin, LALPA tana thilhlanah berampa kum khat mi sawiselbo halral thilhlanah pakhat, sual thawina'n beram no a nu kum khat mi sawiselbo pakhat, remna thilhlan atan berampa sawiselbo pakhat;
15. dawidim telh loh chhang leh chhangphut dip tak hriaka hmeh siam chhang hlawm le hriaka chulh chhangper pan bawm khat an chhangphut thilhlan tur leh in tur thilhlan tur te nen an hlan tur a ni.
16. Tin, puithiamin chung chu LALPA hmaah a hlan ang a, a sualthawina leh a halral thilhlan chu a hlan ang;
17. tin, berampa chu bawma chang dawidim telh lohte nen chuan remna inthawi thilhlan atante LALPA hnenah a hlan ang a: puithiam chuan chhangphut thilhlan leh in tur thilhlan pawh chu a hlan tel bawk ang.
18. Nazirit mi chuan inbiakna puan in kawngkaa a intihhranna lu chu amet ang a, intihhranna sam chu ala ang a, remna inthawi thilhlan hnuaia meiah chuan a rawh tur a ni.
19. Tin, puithiam chuan berampa dar chhum hmin leh bawma dawidim telh loh chhang pakhat leh dawidim telh loh chhangper pan pakhat a la ang a, Nazirit chuan a intihhranna lu a meh zawhin a kentir ang a:
20. tin, puithiam chuan then thilhlanah LALPA hmaah a then tur a ni; hei hi puithiam pual a ni ang, then irawm leh then bawp nen: chu mi zawhah chuan Nazirit chuan uain a in thei tawh ang.
21. Hei hi a ni, Nazirit thutiam dan leh LALPA hmaa an thilhlan dan chu, ama duh thua a hlan tiam lohin: a intihhranna thutiam a zir zelin a ti tur a ni,' ti rawh," tiin.
22. LALPA'n Mosia a bi a.
23. Arona leh a fapate hnenah, 'Hetiang hian Israela thlahte mal in sawm tur a ni; an hnenah,
24. LALPA'n malsawm che uin veng zel che u raw se;
25. LALPA'n a hmel in chungah entir se la, khawngaih zel che u rawh se.
26. LALPA'n in lam lo hawi se la, thlamuanna pe che u rawh se, tiin sawi rawh u,' tiin.chutianga ti chuan Israel thlahahte ka hming chuantir a ni ang a, tin, keiin anni chu mal ka sawm ang," tiin.
27. chutianga ti chuan Israel thlahahte ka hming chuantir a ni ang a, tin, keiin anni chu mal ka sawm ang," tiin.

  Numbers (6/36)