Numbers (4/36)  

1. Tin, LALPA'n Mosia leh Arona a bia a,
2. "Levia fate zinga Kohatha thlahte, a thlah thlahin, a chhungkua kuain,
3. kum sawmthum achin chung lam, kum sawmnga thlengin rawngbawlna hna, inbiakna puan ina thawk tur zawng zawng zat chu chhiar vek rawh u.
4. Inbiakna puan in hmun thianghlim bera Kohatha fapate hnathawh tur chu hei hi a ni:
5. awmhmun an sawn dawn apiangin Arona chu a fapate nen an lut ang a, hmun thianghlim puan zar an hlip thla ang a, chu chuan thuthlung bawm an khuh ang a:
6. chu chu savun tha miin an khuh ang a, chu chu puan dum pawlin an khuh ang a, a zawnfung an vuah tur a ni.
7. Tin, entirna chhang dawhkan chungah puan dum pawl an phah ang a, chutah chuan thleng te, fian te, berhbute leh note a bun chhuahna tur an dah tur a ni; tin, chatlak loa chhang dah chu chutah chuan a awm tur a ni.
8. chu chu puan senin an khuh ang a; a khuna savun tha miin an khuh ang a, a zawnfung an vuah tur a ni.
9. Tin, a entu khawnvar dahna leh chu mi atana an hman tur a khawnvarte, a chaichehte, a vap dahnate, hriak bur zawng zawngte puan dum pawlin an khu tur a ni:
10. chu mi leh ahmanrua zawng zawng chu a khuna savun tha mia khuhin a zawnnaah an dah tur a ni.
11. Tin, rangkachak maicham chu puan dum pawlin an khuh ang a, a khuhna savun tha miin an khuh leh ang a, a zawnfung an vuah tur a ni;
12. hmun thianghlima an hmanrua, rawngbawlna bungbel zawng zawng chu an la vek ang a, puan dum pawlinan fun ang a, a khuhna savun tha miin an khuh ang a, a zawnnaa an dah tur a ni.
13. Tin, maichama meivap chu an lawk fai ang a, a chungah puan dum pawl an phah ang a,
14. tin, a chungah chuan an rawngbawl velna bungbel zawng zawng, mei lakna te, sa thurna thir kawm te, vutlawhna te, maihun te, maiham bungbel zawng zawngte an dah ang a; tin, a khuhna savun tha miin an khuh ang a, a zawnfung an vuah tur a ni.
15. Tin, Arona leh a fapaten hmun thianglim leh hmun thianghlim bungrua zawng zawng an khuh zawha, awmhmun sawn dawn paiangin Kohatha fapate chu a zawn turin an lo thawk thin ang a: nimahsela thil thianghlimte chu an khawih tur a ni lo, an khawih zawngin an thi ang. chung chu inbiakna puan ina Kohatha fapate chanpual tur a ni.
16. Tin, puithiam Arona fapa Eleazara thawh tur chu, chhit tur hriak te, rimtui te, chatlak loa chhangphut thilhlan te, hriak thih mi te, chhangphut thilhlan te, hriak thih mi te, biak buk, chuta thil awm zawng zawng te, hmun thianghlim leh a bungruate ngaihtuah vel a ni," tiin.
17. Tin, LALPA'n Mosia leh Arona a bia a,
18. Kohatha thlah chhungkua chu Levi-ho zing ata bo mai lo a, thil thianghlimte khawih loa thi loa an awm theihna'n hetiang hian ti rawh u:
19. Arona leh a fapate chu lut se la, an thawh tur leh an chanpual tur theuh ruatsak rawh se;
20. amaherawhchu thil thianghlim en turin rei lo te pawh lut suh se, an luh chuan an thi ang," tiin.
21. Tin, LALPA'n Mosia a bia a,
22. "Gersona fapate pawh an chhungkua kuain, a thlah thlahin chhiar vek rawh;
23. kum sawmthum achin chung lam kum sawmnga mi thlengin rawngbawlna hna inbiakna puan ina thawk tur zawng zawng zat chu chhiar vek rawh.
24. Gersona thlahho chanpual chu rawngbawl lam le phurh lam a ni:
25. biak buk puan zar e, inbiakna puan in te, a khuhna te, a chung khuhna savun tha mi vun te, inbiakna pian in kawngkhar puan zar te,
26. kawt hung puan zar te, kawt hung kawngkhar puan zar te, biak bk leh maicham bula mi, a hrui te, an hmanrua zawng zawngte an phur ang a, ti tul apiang an ti tur a ni.
27. Gersona thlahte chuan Arona leh a fate kawhhmuh ang zelin hna an thawk ang a, an tih tur te te chena ruatsak turin thu I neihtir ang.
28. chung chu inbiakna puan ina Gersona thlahte thawh chu a ni: an tih tur chu puithiam Arona fapa Ithamara ruat tur a ni.
29. Meraria fapate chu, a thlah thlahin a chhungkua kuain i chhiar tur ani;
30. kum sawmthun a chin chung lam kum sawmnga mi thlengin inbiakna puan ina thawk tur zat i chhiar vek tur a ni.
31. Inbiakna pian ina an hnathawh, an chanpual tur chu hei hi a ni - biak buk ban rem khawm te, a bangrel te, a ban te, a nghahchhan kerkuak te,
32. a kawt hung velnaban te, a nghah chhan kerkuak te, a kilhbehna te, ahrui te, a hmanrua zawng zawng leh a hmanraw dang zawng zawng phurh te: a hming lam zel theuhin an chanpual tur I ruatsak tur a ni.
33. chung chu an ni, puithiam Arona fapa Ithamara hova inbiakna puan ina Meraria fapate thlahtehovion an ti tur te te chena an rawngbawl dan tur chu," tiin.
34. Tichuan Mosia leh Arona leh pungkhawmho zinga puipate chuan Kohath-ho fapate chu a thlah thlahin, a chhungkua kuain,
35. inbiakna puan ina thawk tur zat chu kum sawmthum achin chung lam kum sawmnga mi thlengin an chhiar a.
36. chungho a thlah thlahin an chiar chu 2,750 an ni.
37. chung chu an ni, inbiakna puan ina rawngbawl thin Kohath-ho thlah an chhiar, Mosia hmanga LALPA thupek anga Mosia leh Aronan an chhiarte chu.
38. Tin, Gersona fapate, inbiakna puan ina thawk tura rawngbawl zat tur chu a thlah thlahin, a chhungkua kuain kum sawmthum achin chung lam kum sawmnga mi thlenga chhiar a ni a;
39. Tin, Gersona fapate, inbiakna puan ina thawk tura rawngbawl zat tur chu a thlah thlahin, a chhungkua kuain kum sawmthum achin chung lam kum sawmnga mi thlenga chhiar a ni a;
40. chung a thlah thlaha, a chhungkua kuaa an chhiarte chu 2,630 an ni.
41. chung chu an ni, Gersona fapate thlahho inbiakna puan ina rawngbawlho zawng zawng, LALPA thupek anga Mosia leh Aronan an chhiarte chu.
42. Tin, Meraria fapate, inbiakna puan ina thawk tura rawngbawl zat tur chu, a thlah thlahin, a chhungkua kuain, kum sawmthuam achinchung lam kum sawmnga mi thlenga chhiar an ni a;
43. Tin, Meraria fapate, inbiakna puan ina thawk tura rawngbawl zat tur chu, a thlah thlahin, a chhungkua kuain, kum sawmthuam achinchung lam kum sawmnga mi thlenga chhiar an ni a;
44. chung a thlah thlaha, a chhungkuakuaa an chhiarte chu 3,200 an ni.
45. chung chu an ni, Meraria fapate thlahho an chhiar, Mosia hmanga LALPA thupek anga Mosia leh Aronan an chhiarte chu.
46. Levi-ho, rawngbawl tur leh inbiakna puan ina phurh mi phurtu tur zat a thlah thlahin, a chhungkua kuain, kum sawmthum achin chung lam kum sawmnga mi thlengin Mosia leh Arona leh Israel-ho puipate chuan an chhiar a;
47. Levi-ho, rawngbawl tur leh inbiakna puan ina phurh mi phurtu tur zat a thlah thlahin, a chhungkua kuain, kum sawmthum achin chung lam kum sawmnga mi thlengin Mosia leh Arona leh Israel-ho puipate chuan an chhiar a;
48. chung an chhiarte chu 8,580 an ni.Mosia hmanga LALPA thupek angin mi tin, an thawh tur leh an chanpual tur zir zelin chhiar an ni a: chutiang tak chuan LALPA'n Mosia thu a pek anga chhiar an ni.
49. Mosia hmanga LALPA thupek angin mi tin, an thawh tur leh an chanpual tur zir zelin chhiar an ni a: chutiang tak chuan LALPA'n Mosia thu a pek anga chhiar an ni.

  Numbers (4/36)