Leviticus (8/27)  

1. Tin, LALPA'n Mosia a bia a,
2. "Arona chu a fapate nen hruai la, silhfen te, hriak thih mi te, sual thawina bawngpa te, berampa pahnih te, chhang dawidim telh loh bawm khat nen chuan keng bawk la;
3. tin, mi zawng zawngte chu inbiakna puan in kawngka velah awm khawmtir rawh," tiin.
4. Tin, Mosia chuan LALPA'n thu a pek ang chuan a ti a; mi zawng zawng chu inbiakna puan in kawngka velah chuan an awm khawm a.
5. Tin, Mosia'n pungkhawmho hnenah chuan, "Hei hi a ni LALPA'n tih tura thu a pek chu," a ti a.
6. Tin, Mosia'n Arona leh a fapate chu a rawn hruai a, a bual a.
7. Tichuan kawr chu a haktir a, kawnghrenna chuan a hreng a, kawrfual chu a haktir a, puithiam kawr chu a bel a, puithiam kawr hrenna thiam taka tah chuan a hreng a, chu chuan a hreng bet a.
8. Tin, awmbel chu a bel a; tin, a awmbelah chuan Urim leh Thummim a dah a.
9. Diar chu a khimtir a, tin, diar pang hma lamah chuan rangkachak phektihhran chhinchhiahna thianghlim chu a bel a, LALPA'n Mosia thu a pek ang khan.
10. Tin, Mosia chuan hriak thih mi chu a la a, biak buk leh a chhunga thil awm zawng zawngte chu a thih a, a tithianghlim hlawm a.
11. Tin, chu bawk chuan maicham chu vawi sarih a theh a, maicham leh a bungbel zawng zawng te, maihun leh a hun chhan te chu tihthianghlim turin a thih a.
12. Tin, a tihthianghlimna turin hriak thih mi chu Arona luah a leih a, a thih a.
13. Tin, Mosia'n Arona fapate chu a rawn hruai a, kawr a haktir a, kawnghrennain a hreng a, diar a khimtir a; LALPA'n Mosia thu a pek ang khan.
14. Tin, sual thawina bawngpa chu a rawn kai a, Arona leh a fapate chuan sual thawina bawngpa lu chungah chuan an kut an nghat a.
15. Tin, a talh a; Mosia chuan thisen chu a la a, chu chu inremna maicham tana siam nan a kut zungtangin maicham kiahte chuan a velin a tat a, maicham chu a thian a, maicham bula thisen chu a leih a, a tithianghlim a.
16. Tin, a rilbawh zawng zawng te, a thin tuamtu rang te, a kal pahnih te leh a thaute a la a, maichamah Mosia'n a hal a.
17. Bawngpa erawh chu a vun nen, a sa nen, a ek nen, daipawnah a hal a, LALPA'n Mosia thu a pek ang khan.
18. Tin, halral thilhlan berampa chu a han hlan a, Arona leh a fapate chuan berampa lu chungah chuan an kut an nghat a.
19. Tin, Mosia chuan a talh a : tin, maicham chu thisen chuan a theh vel a.
20. Tin, berampa chu a chan a, a lu leh sa hrangte leh a thau te chu a hal a.
21. Tin, a kawchhung leh a kete chu a sil a; berampa chu maichamah a vaiin a hal vek a: chu chu rimtui atana halral thilhlan a ni a; LALPA tana meia thilhlan a ni; LALPA'n Mosia thu a pek ang kha.
22. Tin, berampa dang, tihhranna berampa chu a han hlan leh a: Arona leh a fapate chuan berampa lu chungah chuan an kut an nghat a.
23. Tin, Mosia chuan a talh a, thisen chu a la a, Arona beng dinglam hmawrah te, a kut dinglam zungpuiah te, a ke dinglam zungpuiah te a hnawih a.
24. Tin, Mosia chuan Arona fapate chu a hruai a, an beng ding lam hmawrah te, an kut dinglam zungpuiah te, an ke dinglam zungpuiah te a hnawih a: tin, maicham chu thisen chuan a theh vel a.
25. Tin, a thau te, a mei thau tak te leh a rilbawh zawng zawng te, a thin tuamtu rang te, a kal pahnih leh a thau te leh a bawp ding lam a la a:
26. LALPA hmaa chhang dawidim telh loh bawm ata chu chhang dawidim telh loh pakhat leh hriaka hmeh chhangper pakhat leh chhangper pan pakhat a la a, sa thau chungah leh a bawp ding lam chungah chuan a dah a:
27. tin, a vai chuan Arona kutphah chungah leh a fapate kutphah chungah chuan a dah a, LALPA hmaa then thilhlanah a then a.
28. Tin, Mosia'n an kut ata chu a la a, halral thilhlan chungah maichamah a hal a; chu chu rimtui atana tihhranna a ni: LALPA tana meia thilhlan a ni.
29. Tin, Mosia'n a ir chu a la a, LALPA hmaa then thilhlanah a then a: tihhranna berampaa Mosia chanvo a ni, LALPA'n Mosia thu a pek ang khan.
30. Tin, Mosia'n hriak thih mi ata leh maichama thisena mi a la a, chu chuan Arona leh a silhfen a theh a; a fapate leh a fapate silhfen te pawh; Arona leh a silhfen chu a tithianghlim a, a fapate leh a silhfente pawh.
31. Tin, Mosia'n Arona leh a fapate hnenah chuan, "Inbiakna puan in kawngka bulah sa chu chhum u la, 'Arona leh a fapaten an ei tur a ni,' tia thu a pek ang khan, chutah chuan tihhranna bawma chhang nen ei rawh u.
32. Tin, sa leh chhang ei bangte chu in hal tur a ni.
33. In intihhranna ni a kim hma loh chuan inbiakna pun in kawngka chu chhuahsan loin ni sarih in awm tur a ni: ni sarih a tihrang dawn si che u a.
34. Tuna tih ang hian inremna siamsak tur che uin LALPA'n tih tur thu a pe a ni.
35. Inbiakna puan in kawngka bula chuan ni sarih, chhun leh zan in awm reng ang a, in thih lohna'n LALPA thupek chu in zawm tur a ni, chutianga thu pek chu ka ni," a ti a.Tichuan LALPA'n Mosia hmanga tih tura thu a pek zawngte chu Arona leh a fapate chuan an ti a.
36. Tichuan LALPA'n Mosia hmanga tih tura thu a pek zawngte chu Arona leh a fapate chuan an ti a.

  Leviticus (8/27)