Leviticus (7/27)  

1. Tin, hei hi bawhchhiat thawina dan tur chu a ni: thil thianghlim tak a ni.
2. Halral thilhlan an talh thinnaah bawhchhiat thawina pawh chu an talh tur ni: tin, a thisen chuan maicham chu a theh vel tur a ni.
3. Tin, a thau zawng zawng chu a hlan tur a ni; a mei thau tak te, a kawchhung thau te,
4. a ka pahnih leh a bawhtu thau, a nema mi leh a thin tuamtu rang, a kalte chawpin a phawrh ang a;
5. tin, puithiam chuan LALPA tana meia thilhlanah maicham chungah a hal tur a ni: chu chu bawhchhiat thawina a ni,
6. Puithiam chhungkuaa mipa tawh phawt chuan chu mi chu an ei thei ang; hmun thianghlima ei tur a ni: chu chu thil thianghlim tak a ni.
7. Bawhchhiat thawina chu sual thawina ang bawk a ni a, dan khat a ni: chu mia inremna siamtu puithiam chuan, chu chu a nei tur a ni.
8. Puithiam, mi tupawh halral thilhlan hlansaktu puithiam ngei chuan halral thilhlana a hlan vun chu a pumbil tur a ni.
9. Tin, a urnaa ur chhangphut thilhlan apiangte, kanbela kan leh thlenga ur zawng zawng te chu a hlantu puithiam pual tur a ni.
10. Chhangphut thilhlan zawng zawng chu hriaka hmeh pawh, a ro pawh a dang ang bawkin Arona fapate zawng zawngin an insem tlang tur a ni.
11. Tin, hei hi miin LALPA hnena a hlan tur, remna thilhlan inthawi dan tur chu a ni.
12. Lawmthu sawina'na a hlan chuan lawmthu sawi inthawinaah chuan hriaka hmeh dawidim telh loh chhang leh hriaka chulh dawidim telh loh chhangper pante leh chhangphut dip tak hriaka ngun taka hmeh a hlan tel tur a ni.
13. Lawmthu sawina'na a remna thilhlan inthawinaah chuan chhang dawidim telh a hlan tel tur a ni.
14. Tin, chu mi ata chu thilhlan tina mi LALPA tana then thilhlan atan pakhat theuh a hlan ang a; remna thil hlan thisena thehtu puithiam pual tur a ni.
15. Tin, lawmthu sawina'na a remna thilhlan inthawina sa chu thilhlan a hlan ni la lain ei zawh tur a ni a; a tuk thlengin engmah a khek tur a ni lo.
16. Amaherawhchu a thilhlan inthawina chu thutiam emaw, mahni duhthua thilhlan emaw a nih chuan a inthawina a hlan ni la la chuan ei tur a ni a; tin, ei bang chu atukah ei tur a ni:
17. Amaherawhchu inthawina sa a ni thum ni thlenga la awm cheu chu hal tur a ni.
18. A remna thilhlan inthawina sa chu ni thum ni thlenga an ei chuan, pawmsak a ni lo ang a, a hlantu pawh chu hlana ngaih a ni hek lo ang; thil tenawm a ni ang a, tupawh a ei apiangin an khawlohna mawh chu an phur ang.
19. Tin, sa, thil thianghlim lo reng reng nena intawk chu ei tur a ni lo a, hal tur a ni. Tin, sa chu a thianghlim apiang chuan an ei ang a:
20. remna thilhlan inthawina sa, LALPA chanpual, thianghlim lo chunga eitu erawh chu, chu mi chu a chipuite zing ata tuithlarin a awm tur a ni.
21. Tin, tupawhin thil tenawm, thianghlim lo reng reng, mi thianghlim lo emaw, ran thianghlim lo emaw, thil thianghlim lo reng reng a khawih a, remna thilhlan inthawina sa, LALPA chanpual a ei chuan chu mi chu a chipuite zing ata tuithlarin a awm tur a ni,' tiin Arona leh a fapate chu be rawh," tiin.
22. Tin, LALPA chuan Mosia a bia a,
23. "Sebawng emaw, beram emaw, kel emaw thau in ei tur a ni lo.
24. Amaha thi thau leh sa seh thau chu thil dang engah pawh hman theih a ni ang a: ei erawh chu in ei hauh tur a ni lo.
25. Tupawh, LALPA tana miin meia thilhlan an hlan sathau ei chu a chipuite zing ata tuithlarin a awm tur a ni.
26. In awmna tawh phawtah chuan thisen reng reng, sava emaw, ramsa emaw thisen in ei tur a ni lo.
27. Tupawh ni se la, thisen ei reng reng chu, chu mi chu a chipuite zing ata tuithlarin a awm tur a ni,' tiin Israela thlahte be rawh," tiin.
28. Tin, LALPA chuan Mosia a bia a,
29. "LALPA hnena a remna thilhlan inthawina hlan apiang chuan, LALPA tana a thilhlan chu a remna thilhlan inthawina ata a rawn hlan tur a ni
30. LALPA tana meia thilhlan chu ama kut ngeiin a rawn keng ang a; a thau chu a ir chawpin a rawn la tur a ni, a ir chu LALPA hmaa then thilhlana then a nih theih nan.
31. Tin, puithiamin maichamah a thau chu a hal ang a: a ir erawh chu Arona leh a fapate pual tur a ni.
32. A bawp ding lam chu inremna thilhlan inthawina ata then thilhlanah puithiam in pe tur a ni.
33. Arona fapate zinga remna thilhlan thisen leh thau hlantu apiang chuan a chanvo atan a bawp ding lam a nei tur a ni.
34. A ir leh a bawp an then thin chu Israela thlahte an remna thilhlan inthawinate ata chu ka ti hrang a, Israel thlahte kum khaw tih dan tur atan puithiam Arona leh a fapate ka pe a ni,' tiin Israela thlahte hnenah sawi rawh," tiin.
35. Hei hi a ni, anmahni hriak thih nia Israela thlahten an pek tura LALPA'n thu a pek, puithiam hna thawka LALPA rawngbawl tura a hlan ni achina LALPA tana meia thilhlan ata Arona chanvo leh a fapate chanvo tur chu. Hei hi kumkhuaa an thlahte zel thlenga an tih dan tur a ni.
36. Hei hi a ni, anmahni hriak thih nia Israela thlahten an pek tura LALPA'n thu a pek, puithiam hna thawka LALPA rawngbawl tura a hlan ni achina LALPA tana meia thilhlan ata Arona chanvo leh a fapate chanvo tur chu. Hei hi kumkhuaa an thlahte zel thlenga an tih dan tur a ni.
37. Hei hi Sinai thlalera Israela thlahten thilhlan LALPA hnena hlan tura thu a pek nia Sinai tlanga LALPA'n Mosia thu a pek halral thilhlan te, chhangphut thilhlan te, sual thawina te, tihhranna te, remna thilhlan inthawina dan te chu a ni.Hei hi Sinai thlalera Israela thlahten thilhlan LALPA hnena hlan tura thu a pek nia Sinai tlanga LALPA'n Mosia thu a pek halral thilhlan te, chhangphut thilhlan te, sual thawina te, tihhranna te, remna thilhlan inthawina dan te chu a ni.
38. Hei hi Sinai thlalera Israela thlahten thilhlan LALPA hnena hlan tura thu a pek nia Sinai tlanga LALPA'n Mosia thu a pek halral thilhlan te, chhangphut thilhlan te, sual thawina te, tihhranna te, remna thilhlan inthawina dan te chu a ni.

  Leviticus (7/27)