Genesis (50/50)    

1. Tin, Josefa chuan a pa hmai a si a, a tah a, a fawp a fawp a.
2. Tin, Josefan a chhiahhlawh damdawi thiamhote chu a pa ruang tawih thei loa siam turin thu a pe a: tichuan damdawi thiamhote chuan Israela ruang chu tawih thei loin an siam ta a.
3. A ruang siamna'n ni sawmli an awh a, tawih thei loa siamna chuan ni chuti zat chu an awh thin reng a ni: tin, ni sawmsarih chhung zawng Aiguptaho chuan amah chu an tah a.
4. Tin, amah an tah nite chu a ral hnu chuan Josefan Pharaoa chhungte chu a bia a, "I mit ka tlun chuan, khawngaih takin Pharaoa beng hriatah chuan,
5. Ka pan, ngai teh, ka thi dawn ta e: Kanaan rama ka thlan ka laih saah, chutah ngei chuan mi rawn phum ang che tiin chhia mi chhamtir a. Chutichuan khawngaih takin ka pa hi mi han phumtir ang che, tin, ka lo kal leh mai ang, a ti e,' tiin, sawi rawh u," a ti a.
6. Tichuan Pharaoa chuan, "Chhia a chhamtir che ang chuan i pa chu han phum ta che," a ti a.
7. Tichuan Josefa chu a pa phum turin a han kal ta a: tin, Pharaoa chhiahhlawh zawng zawng, a chhungte zinga upate leh Aigupta ram upa zawng zawng leh,
8. Josefa chhungte zawng zawng leh a unaute leh a pa chhungte chu, a hnenah an han kal ve a: an fanau te tete leh, an Beram rualte leh an Bawng rualte chauh chu Gosen ramah chuan an hnutchhiah a.
9. Tin, an hnenah tawlailirte, sakawr chung chuang mite nen an han kal ve a: tichuan pawl lian tak mai an ni.
10. Tin, Jordan lui rala Atada hruizawl chu an thleng a, chutah chuan nasa takin an tah chiam a: ni sarih a pa sunna a siam a.
11. Tin, chu mi rama mi Kanaan-hote chuan Atada hruizawla an mitthi sun chu an hmuh chuan, "Hei, Aigupta-ho mitthi sunna nasa tak a nih hi," an ti a: chuvangin chu mi hmun hmingah chuan Abel-mizraim an vuah ta a, chu chu Jordan lui rala awm a ni.
12. Tin, a fapate chuan a thupek ang zelin an tihsak a:
13. a fapate chuan Kanaan ramah an zawn lut a, Abrahama'n phumna hmun ro atan, Hit mi Ephrona laka lo chawpa a lei, Mamre zawna Makpela loa pukah khan an phum ta a ni.
14. Tin, Josefa chu a pa a phum zawh chuan, amah leh a unaute leh a pa phum tura a hnena han kal vete zawng zawng nen chuan Aigupta ramah an haw leh ta a.
15. Tin, Josefa unaute chuan an pa thi chu an ngaihtuahin, "Josefan min hua ang a, a chungathil kan tihsual zawng zawng phuba kha kan chungah hian a la la kim seuh mai ang e aw," an ti a.
16. Tichuan Josefa hrilh turin thu an chah a, "I pa chuan a thih hma khan,
17. Heti hian Josefa hnenah, Khawngaih takin i unaute bawhchhiatna leh an sualna chu ngaidam ang che, i chungah thil zawng an tisual na a, tiin in sawi tur a ni' a ti a, thu min pe a: tichuan khawngaih takin i pa Pathian chhiahhlawhte bawhchhiatna chu ngaidam ang che," an ti a. Tin, a hnena an han sawi chuan Josefa chu a tap ta a.
18. Tin, a unaute pawh chu an va kal ve a, a hmaah chuan an bawkkhup ta hlawm a; tin, "Ngai teh, i chhiahhlawhte kan nih hi," an ti a.
19. Tin, Josefa chuan an hnenah, "Hlau suh u: Pathian aiawh em ka nih?
20. Nangni zawngin ka chungah thil sual tih in rilruk a; nimahsela Pathian chuan vawiin ang hian mi tam tak nungdama chhanhimna tura thil thaa chantir a rilruk zawka a lo ni si a.
21. Chutichuan hlau suh u: nangmahni leh in fanau te tete nen ka chawm zel ang che u," a ti a. Chutichuan a thlamuan a, tawngkam tha takin a be hlawm a.
22. Tin, Josefa chu amah leh a pa chhungte nen, Aigupta ramah chuan an awm a: Josefa chu kum 110 a dam a.
23. Josefa chuan Ephraima fa, a tute khup thum a hmu a: Manasea fapa Makira fate pawh Josefa mal chungah an piang a.
24. Tin, Josefan a unaute hnenah, "Ka thi dawn ta e: nimahsela Pathianin a rawn kan ngei ngei ang che u a, he ram ata hi a rawn hruai chhuakin Abrahama te, Isaaka te, Jakoba te hnenah chhechhama pek a tiam ramah a hruai chho ang che u," a ti a.
25. Tin, Josefa chuan Israela thlahte chu chhia a chhamtir a, "Pathianin a rawn kan ngei ngei ang che u a, ka ruhte hi heta ta in zawn chho tur a ni," a ti a.Chutichuan Josefa chu kum 110 mi a nihin a thi a: tin, a ruang chu tawih thei loin an siam a, Aigupta ramah kuangah an dah ta a.
26. Chutichuan Josefa chu kum 110 mi a nihin a thi a: tin, a ruang chu tawih thei loin an siam a, Aigupta ramah kuangah an dah ta a.

  Genesis (50/50)