Genesis (41/50)  

1. Tin, kum hnih zet hnu-ah chuan heti hi a ni a, Pharaoa chuan mumang a nei a: tin, ngai teh , lui kamah hian a lo ding a.
2. Tin, ngai teh, bawngpui pasarih nalh tak tak, thau tak tak hi tui atang chuan an lo chhuak chho a, phairuang zingah hian an lo tla a.
3. Tin, ngai teh, bawngpui dang pasarih pawr tak tak, cher tak tak hi tui atang vek chuan an hnuah an lo chhuak chho leh a, bawngpui dangte kianga lui kamah chuan an lo ding hlawm a.
4. Tin, bawngpui pawr tak tak, cher tak tak chuan bawngpui nalh tak tak, thau tak tak chu an ei zo ta mai a. Chutichuan Pharaoa chu a thangharh ta a.
5. Tin, a han muhil leh a, mumang a nei leh a: tin, ngai teh, buh kung khatah hian vui sarih lian tak tak, tha tak tak hi an lo chhuak a.
6. Tin, ngai teh, chu mi hnu-ah chuan vui sarih sin te te khawchhak thli chhem ro rim remte hi an lo chhuak leh a.
7. Tin, vui sin te tete chuan vui sarih lian tak tak, tha tak takte chu an lem zo ta mai a. Tin, Pharaoa chu a han thangharh a; tin, ngai teh, mumang a lo ni a.
8. Tin, atuk zingah heti hi a ni a, a rilru chu a lo mangang ta hle a; tichuan mi a tir a, Aigupta rama mitlak dawithiam zawng zawng leh mi fing zawng zawng chu a ko a: tin, Pharaoa chuan a mumang chu a lo hrilh hlawm a; nimahsela Pharaoa hrilhfiah thei tumah an awm si lo a.
9. Chu mi lai chuan uain pe hotu ber chuan Pharaoa hnenah, "Vawiinah hian ka sualziate ka lo hre chhuak ta.
10. Pharaoa a chhiahhlawhte chungah a thinur a, tichuan vengtu pawl hotu inah chuan kei leh chhang siam hotu ber chu min tantir a:
11. tin, kei leh ani chuan zan khatah mumang kan nei a, mumang awmze hrang ve ve a ni kan neih ni.
12. Tin, chutah chuan kan hnenah vengtu pawl hotu chhiahhlawh, Hebrai mi, tlangval pakhat a awm a; tin, ani chu kan hrilh a, ani chuan kan mumangte chu min hrilhfiah ta a; kan mumang angzia zelin a ni min hrilhfiah ve ve ni.
13. Tin, heti hi a ni a, min hrilhfiah ang takin a lo awm ta ngei a ni; kei chu ka hnathawh hi mi thawhtir leh a, chhang siamtu chu khaihlum a ni ta a," a ti a.
14. Chutichuan Pharaoa chuan Josefa chu a kohtir ta nghal a, tichuan hmanhmawh takin rip ata chu an hruai chhuak ta a: tin, ani chu a inmet fai a, a silhfen chu a thlak a, Pharaoa hnenah a lo lut a.
15. Tin, Pharaoa chuan Josefa hnenah, "Mumang ka nei a, a hrilhfiah thei tumah an awm loa: nangin mumang hi a thu i hriat chuan i hrilhfiah thei tih i chanchin hi mi sawi ka lo hria a," a ti a.
16. Tin, Josefa chuan Pharaoa chu a chhang a, "Chu chu keimaha awm a ni lo e, Pathianin Pharaoa chu thlamuangthlak takin a chhang zawk ang," a ti a.
17. Tin, Pharaoa chuan Josefa hnenah, "Ka mumangah chuan, ngai teh, lui kamah hian ka lo ding a:
18. tin, ngai teh, bawngpui pasarih thau tak tak, nalh tak tak hi tui atang chuan an lo chhuak chho a, phairuang zingah hian an lo tla a:
19. tin, bawngpui dang pasarih berh tak tak, pawr em em, cher tak tak, chutiang reng renga chhia Aigupta ram zawng zawnga ka la hmuh ngai loh hi an hnu-ah an lo chhuak chho leh a:
20. tin, bawngpui cher tak tak, pawr tak takte chuan bawngpui pasarih thau tak tak lo chhuak hmasate chu an ei zo ta mai a:
21. tin, an ei zawh hnu pawh chuan an ei tih an hriat chuang loh: atir ang bawk khan an la pawr ta reng a. Chutichuan ka han thangharh ta a.
22. Tin, ka mumangah chuan, ngei teh, buh kung khatah hian vui sarih lian tak tak, tha tak tak hi a lo chhuak a:
23. tin, ngai teh, chu mi hnuah chuan vui sarih vuai sil sel, sin te te, khawchhak thli chhem ro rim remte hi an lo chhuak leh a:
24. tin, vui sin te tete chuan vui sarih tha tak takte chu an lem zo ta maiin ka hmu a: tin, mit lak dawithiamhote chu ka hrilh a, nimahsela mi hrilhfiah thei tumah an awm si lo a," tiin a sawi a.
25. Tin, Josefa chuan Pharaoa hnenah, "Pharaoa mumang hi hmun khat a ni: Pathianin a thiltih tep tur chu Pharaoa a hriattir a nih chu.
26. Bawng pasarih tha tak takte chu kum sarih an ni a; vui sarih tha tak takte chu kum sarih an ni bawk: mumang chu hmun khat a ni.
27. Tin, an hnua bawng pasarih cher tak tak, pawr tak tak lo chhuak chhote chu kum sarih an ni a, vui sarih si hlir khawchhak thli chhem ro rim remte nen chuan; chung chu tam kum, kum sarih tur a ni.
28. Chu chu a ni Pharaoa hnena ka sawi kha: Pathianin a thiltih tep tur chu Pharaoa a hriattir a nih hi.
29. Ngai teh, Aigupta ram chhung zawng zawngah hian hausak tawntaw kum, kum sarih a lo thleng dawn:
30. chu mi hnu-ah chuan tam kum, kum sarih a lo awm leh ang; tichuan hausakna zawng zawng kha Aigupta ramah hian theihnghilh vek a ni tawh ang; tam chuan ram hi a ei chhe zo ang;
31. hausakna kha, a zuitu tam avang chuan, he ramah hian an hre tawh lo ang; a nasa hle dawn si a.
32. Tin, mumang Pharaoa vawihnih a neih nawntirna chu he mi avang hian a ni, thil tih tur chu Pathianin a tihngheh a, Pathian vekin a thlentir lawk dawn avangin.
33. Chutichuan tunah hian Pharaoa chuam mi pakhat bengvar tak fing tak mai zawng chhuak se la, Aigupta ram chungah hian hotuah awmtir rawh se.
34. Pharaoan chu chu ti se la, tin ram chungah hian hotute ruat se la, hausak kum, kum sarih chhung chuan Aigupta ram buh hi hmun ngaa thena hmun khat zel khawm rawh se.
35. Tichuan, anni chuan chung kum that kum lo thleng tura buh zawng zawng chu lawr khawmin Pharaoa hnuaia awm turin khuaahte la ei atan buh chhung khawm se la, vawng tlat rawh se.
36. Tichuan, tam avanga ram hi a boral lohna'n buh chu tam kum, kum sarih Aigupta rama lo thleng tur atan chuan he ram atan hian inrinlawkna tur a ni ang," a ti a.
37. Tin, chu thu chu Pharaoa leh a chhiahhlawhte zawng zawng chuan tha an tihzawng tak a ni a.
38. Tin, Pharaoa chuan, a chhiahhlawhte hnenah, "Hetiang, Pathian thlarau awmna mi hi kan hmu zo dawn em ni?" a ti a.
39. Tin, Pharaoa vek chuan Josefa hnenah, "Pathianin chung zawng zawng chu a hriattir che avangin, nang anga bengvar leh fing reng reng hi an awm lo e:
40. nang hi ka chhungte chungah hotuah i awm ang a, ka khua leh tui zawng zawng hi i thu ang zelin an awm ang: lalthutphaha thut thu-ah chauh hian i aiin ka lal ang," a ti a.
41. Pharaoa vek chuan Josefa hnenah, "Ngai teh, Aigupta ram zawng zawng chungah hian hotuah ka siam a che," a ti a.
42. Tin, Pharaoan a kut ata a hming nemna zungbun chu a phawi a, Josefa kutah a buntir a, puan zai sina siam silhfente a bel a, a nghawngah rangkachak thi a awrhtir a;
43. tin, a tawlailir neih pahnihnaah chuan a chuantir a; a hmaah chuan, "Thingthi r'u," tiin an au zel a: tichuan Aigupta ram zawng zawng chungah chuan hotuah a siam ta a.
44. Tin, Pharaoa chuan Josefa hnenah, "Kei Pharaoa ka ni, nangma thu lo chuan Aigupta ram chhung zawng zawngah hian tuma'n an kut emaw an ke emaw an lek lo vang," a ti a.
45. Tin, Pharaoan Josefa hmingah chuan Zephenathpaneha a vuah a: On khaw puithiam Potiphara fanu Asenathi nupuiah a neihtir bawk a. tin, Josefa chu a chhuak a, Aigupta ram chu a fang ta a.
46. Tin, Josefa chu Aigupta ram lal Pharaoa hmaa a din lai chuan kum 30 mi a ni a. Tin, Josefa chu Pharaoa hnen ata a chhuak a, Aigupta ram zawng zawng chu a fang chhuak ta a.
47. Tin, kum that kum, kum sarih chhung chuan lei chuan hlawk takin buh a chhuah thin a.
48. Tin, Aigupta rama kum that kum, kum sarih lo thlenga buh zawng zawng chu a lawr khawm a, buh chu khuaahte chuan a chhung khawm ta a: khaw tinah a vel loa buh theuh chu a chhung khawm zel a.
49. Tichuan Josefa chuan buh chu tam tak tuifinriata tiauvut zat laiin a chhung khawm rui a, a chhiar pawh chu a bang ta hial a; chhiar sen rual a ni ta si lo a.
50. Tin, tam lo thlen hma chuan Josefan fapa pahnih a nei a, chu mite chu On khaw puithiam Potiphara fanu Asenathi chuan a hrinsak a ni.
51. Tin, Josefan a fa tir hmingah chuan Manasea a sa a: "Pathianin ka thawh rimna zawng zawng leh ka pa chhungte zawng zawng chu mi theihnghilhtir ta si a," a ti a.
52. Tin, a fa pahnihna hmingah chuan Ephraima a sa a: "Pathianin ka hreawm tuarna ramah hian chi mi thlahtir ta si a," a ti a.
53. Tin, kum that kum, kum sarih, Aigupta rama lo thleng chu a lo vei ta a.
54. Tin, tam kum, kum sarih tur chu Josefa sawi ang takin a lo thleng tan ta a. ram tinah tam a lo tla ta a; Aigupta rama chhung zawng zawngah erawh chuan ei tur a awm a.
55. Tin, Aigupta rama mi zawng zawng chu an tam veleh Pharaoa hnenah ei tur dilin an au va: tin, Pharaoa chuan Aigupta mi zawng zawng hnenah chuan, "Josefa hnenah kal u la; a hrilh apiang che u chu ti rawh u," a ti a.
56. Tin, tam chu lei chung zawng zawngah chuan a lo tla ta a: tichuan Josefa chuan chhun khawmna in zawng zawng chu a hawng a, Aigupta mite hnenah chuan a hralh a; Aigupta ramah chuan tam chu a tla nasa hle a.Tin, lei chung zawng zawngah tam chu a tlak nasat avangin ram tina mite chu buh lei turin Aigupta ramah Josefa hnenah chuan an lo kal thin a.
57. Tin, lei chung zawng zawngah tam chu a tlak nasat avangin ram tina mite chu buh lei turin Aigupta ramah Josefa hnenah chuan an lo kal thin a.

  Genesis (41/50)