Genesis (10/50)  

1. Tin, he'ng hi Nova fapa Sema te, Hama te, Japhetha teho thlahte an ni: tui let hnuah chuan fapate an nei hlawm a.
2. Japhetha fapate chu Gomera te, Magoga te, Madaia te, Javan te, Tubala te, Maseka te, Tirasa te an ni a.
3. Tin, Gomera fapate chu Askenaza te, Riphatha te, Togarma te an ni a.
4. Tin, Javana fapate chu Elisa te, Tarsisa te leh Kittama te, Dodanima te an ni a.
5. Chungho atang chuan a ni, Jentailte thliarkarahte chuan anmahni ram rama an darh tak ni; anmahni tawng ang zel leh anmahni hnam ang zelin, anmahni chi zingahte chuan.
6. Tin, Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni a. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni a: tin, Raama fapate chu Seba leh Dedana an ni a.
7. Tin, Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni a. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni a: tin, Raama fapate chu Seba leh Dedana an ni a.
8. Tin, Kusa chuan fapa Nimroda chu a nei a: ani chu leia mi chak tak a lo ni tan ta a.
9. LALPA hmaah chuan sa pel mi chak tak a ni a: chuvangin a ni, "Lalpa hmaa sa pel chak tak Nimroda ang a ni," an tih thin ni.
10. Tin, a lal tanna chu Sinar rama Babel khua te, Erek khua te, Akkad khua te, Kalne khua te a ni a.
11. Chu mi ram atang chuan a chhuak a, Assuria ramah a lut a, Ninevi khua te, Rehoboth-Ir khua te, Kalah khua te,
12. Ninevi leh Kalah inkarah Resen khua te a siam a (chu mi Resen khua chu khaw ropui tak a ni).
13. Tin, Mizraima chuan Lud-ho te, Anam-ho te, Lehad-ho te, Naphtu-ho te,
14. Pathrus-ho te, kasluh-ho (Philistin-ho chhuahna) te, Kaphtor-ho te chu a thlah a.
15. Tin, Kanaana chuan a fa tirah Zidona a nei a, Hetha pawh a nei bawk a;
16. Jebus-ho te, Amor-ho te, Girgas-ho te leh,
17. Hiv-ho te, Arka-ho te, Sin-ho te leh,
18. Arvat-ho te, Zemar-ho te, Hamath-ho te a thlah a: chu mi hnuah chuan Kanaan-ho hnamte chu an darh zau ta a.
19. Tin, Kanaan-ho ramri chu Zidon khua atangin Gerar panzawngin, Gaza khaw thlengin; Sodom leh Gomorra leh Adma leh Zeboiim panzawngin, Lasa khaw thlengin a ni.
20. Chunghote chu Hama thlahte chu an ni, anmahni hnamte ang zel leh anmahni tawngte ang zelin, anmahni ram ramahte leh anmahni chi zingahte chuan.
21. Tin, Sema, Ebera fa zawng zawngte thlahtu Japhetha u pawh chuan fate a nei a.
22. Sema fapate chu Elama te, Assura te, Arpaksada te, Luda te, Arama te an ni a.
23. Tin, Arama fapate chu Uza te, Hula te, Getherra te, Masa te an ni a.
24. Tin, Arpaksada chuan fapa Sela a nei a; tin, Sela chuan fapa Ebera a nei a.
25. Tin, Ebera chuan fapa pahnih a nei a: pakhat hming chu Pelaga a ni a, a dam lai chuan lei hi thenin a awm ta si a; a nau hming chu Joktana a ni a.
26. Tin, Joktana chuan fapa Almodadate, Selepha te, Hazarmavetha te, Jera te leh,
27. Hadorama te, Uzala te, Dikla te leh,
28. Obala te, Abimaela te, Seba te leh,
29. Ophira te, Havila te, Jobaba te a nei a: chung zawng zawng chu Joktana fapate an ni.
30. Tin, an awmna chu Mesa atangin khaw chhak tlang Sephar lam panzawngin a ni.
31. Chunghote chu Sema thlahte chu an ni, anmahni hnamte ang zel leh anmahni tawngte ang zelin, anmahni ram ramahte, anmahni chite ang zel chuan.Chunghote chu Nova thlahho hnamte an ni a, an thlahte ang zelin, an chite zingah chuan: tui let hnuah chungho atang chuan a ni leiah hian chi tin an darh tak a ni.
32. Chunghote chu Nova thlahho hnamte an ni a, an thlahte ang zelin, an chite zingah chuan: tui let hnuah chungho atang chuan a ni leiah hian chi tin an darh tak a ni.

  Genesis (10/50)