Exodus (6/40)  

1. Tin, LALPA chuan Mosia hnenah, "Tunah zawng Pharaoa chunga ka tih dan tur chu i hmu tawh ang: kut chak tak avang chuan anmahni a chhuahtir ang a, tin, kut chak tak avang chuan a ram ata chu anmahni a hnawt chhuak ang," a ti a.
2. Tichuan Pathianin Mosia a bia a, a hnenah, "Kei JEHOVA ka ni:
3. Abrahama hnenah te, Isaaka hnenah te leh Jakoba hnenah te khan Pathian Engkimtitheiain ka lo inlar ta a, ka hming JEHOVA-in erawh chuan an hnenah ka la inhriattir lo a.
4. Tin, anmahni hnenah chuan, Kanaan ram, an mikhualna ram, rei lo te an lo awm tawhna kha pek tumin ka thinlung chu ka lo tinghet ta bawk a.
5. Tin, Israela thlahte Aigupta-hoten an bawiha te rum kha ka lo hre bawk a; tichuan ka thuthlung chu ka hre reng a ni.
6. chuvangin Israla thlahte hnenah chuan, 'Kei Jehoa ka ni a, Aigupta-hote phurrit lak ata hi ka hruai chhuak ang che u a, an bawiha in awm hi ka chhuahtir ang che u; tin, nasa taka ngaihtuah che uin ban phar meuhin ka tlan ang che u:
7. tin, ka mi atan ka nei ang che u a, tin, kei in tan Pathian ka ni ang a; tichuan kei hi Jehoa, in Pathian, Aigupta-ho phurrit lak ata hruaichhuaktu che u ka ni tih in hria ang a.
8. Abrahama te, Isaaka te leh Jakoba te hnena ka ban meuha pek ka tumna ramah khan ka hruai lut ang che u a; tichuan in rochanah ka pe ang che u: kei Jehoa ka nih hi,' tiin hrilh ang che u," a ti a.
9. Tin, Mosia'n Israela thlahte hnenah chuan chung thu chu a va sawi a: nimahsela rilru nguina avang leh nasa taka tihretheihna avang chuan Mosia thu chu an ngaithla duh lo a.
10. Tin, LALPA chuan Mosia hnenah,
11. "Va kal la, Aigupta lal Pharaoa hnenah Israela thlahte hi a ram ata chhuahtir turin va sawi rawh," tiin a sawi a.
12. Tin, Mosia chuan LALPA hmaah, "Ngai teh, Israela thlahten ka thusawi an ngaithla duh si lo a; kei mi tawng mawh thusawi tehlul hi Pharaoan engtin nge a ngaihthlak ang ni?" tiin a sawi a.
13. Tin, LALPA chuan Mosia leh Arona chu a bia a, "Aigupta ram ata Israelte hruai chhuak turin thu ka pe tawh che u a ni tih Israelte leh Aigupta lal chu hrilh rawh u," a ti a.
14. Tin, he'ng hi an pate hnam bulpui berte chu an ni: Israela fa tir Reubena fapa te chu; Hanoka te, Pallua te, Hezrona te, Karmia te an ni a: hengte hi Reubena hnamte chu an ni.
15. Tin, Simeona fapate chu Jemuela te, Jamina te, Obada te, Jakina te, Zohara te, Kanaan hmeichhe laka a fapa Saula te an ni: hengte hi Simeona hnamte chu an ni.
16. Tin, hengte hi an thlahte ang zelin Levia fapate hming chu a ni: Gersona te, Kohatha te, Meraria te an ni a; tin, Levia dam chhung kum chu kum 137 a ni.
17. Tin, an hnam ang zelin Gersona fapate chu Libnia leh Simeia te hi an ni.
18. Tin, Kohatha fapate chu Amrama te, Izhara te, Hebrona te, Uziela te an ni a; tin Kohatha dam chhung chu kum 133 a ni.
19. Tin, Meraria fapate chu Mahalia leh Musia an ni. hengte hi an thlahte ang zela Levia hnamte chu an ni.
20. Tin, Amrama chuan a pa farnu Jokebedi nupuiah a nei a; tin, Arona leh Mosia a hrinsak a: tin, Amrama dam chhung kum chu kum 137 a ni.
21. Tin, Izhara fapate chu Kora te, Nephega te, Zikria te an ni.
22. Tin, Uziela fapate chu Misaela te, Elzaphana te, Sithria te an ni.
23. Tin, Arona chuan Aminadaba fanu, Nasona, farnu Elisebi chu nupuiah a nei a; tin, Nadaba te, Abihua te, Eleazara te, Ithamara te a hrinsak a.
24. Tin, Kora fapate chu Asira te, Elkana te, Abiasapha te an ni; hengte hi Kora ho hnamte chu an ni.
25. Tin, Arona fapa Eleazara chuan Putiela fanute zinga mi pakhat chu nupuiah a nei a; tin, Phinehasa a hrinsak a. Tin, hengte hi an hnam ang zela Levia thlah bulpui berte chu an ni.
26. Chu mi Arona leh Mosia te chu an ni LALPA'n, "Aigupta ram ata Israela thlahte hi an pawlho ang zelin hruai chhuak rawh u," tia a hrilh ni.
27. Chu mite chu an ni Aigupta lal Pharaoa va biaa, Israela thlahte chu Aigupta ram ata chhuahtir tura va betute chu: chu mite chu Mosia leh Arona chu an ni.
28. Tin, heti hi a ni a, Aigupta rama LALPA'n Mosia a biak ni chuan,
29. LALPA chuan, "Kei LALPA chu ka ni: Aigupta ram lal Pharaoa hnenah chuan i hnena ka sawi zawng zawng hi sawi rawh," tiin Mosia chu a bia a.Tin, Mosia chuan LALPA hmaah, "Ngai teh, kei mi tawng mawh ka ni si a, tichuan keia thusawi tehlul hi Pharaoan engtin nge a ngaihthlak ang ni?" a ti a.
30. Tin, Mosia chuan LALPA hmaah, "Ngai teh, kei mi tawng mawh ka ni si a, tichuan keia thusawi tehlul hi Pharaoan engtin nge a ngaihthlak ang ni?" a ti a.

  Exodus (6/40)