Exodus (38/40)  

1. Tin, thingri thingin halral thilhlan maicham chu a siam a: a dung lam chu tanwng nga a ni a, a vang lam chu tawng nga a ni a, kil li a ni; tin, a sang lam chu tawng thum a ni.
2. Tin, a kil li chhipahte chuan a kite a siam a; chu kite chu maicham nen a inzawm vek a; dar tiina luan vek a.
3. Tin, maicham atana hmanrua zawng zawng - bel te, vutlawhna te, maihun te, sa thuna thir kawm te, mei laknate - a siam a: chung hmanrua zawng zawngte chu darin a siam a.
4. Tin, maicham atan chuan dar len, meicham dawhzawl hnuai lam vel chuan a chanve thlengin a siam a.
5. Tin, zawnfungte rawlhna'n dar len hungna kil lia vuah tur khang pali a chhung a.
6. Tin, zawnfungte chu thingri thingin a siam a, dar tiin a luan a.
7. Tin, a zawnna turin maicham sira khangahte chuan zawngfungte chu a rawlh lut a; maicham chu thingphela chhungin a kawrawngin a siam a.
8. Tin, dar maihun, a hun chhan dar nen inbiakna puan in kawngka bula hmeiche rawngbawl thinte darthlalangin a siam a.
9. Tinbiak buk hung chhung kawtlai a siam a; chim chhawng chhim lam panga a hung chhung kawtlaia puanzar zar tur chu la zai sin tak kawpa siam tawng zaa sei a ni:
10. chu mi atan chuan ban sawmhnih leh dar tlang kerkuak sawmhnih a awm a: bana a bannate leh a zarfungte chu tangkarua a ni.
11. Tin, hmar lampanga puanzar zar tur chu tawng za a ni a, a bante chu sawmhnih leh dar tlang kerkuak sawmhnih a ni a: bana a bannate leh a zarfungte chu tangkarua a ni.
12. Tin, thlang lampanga puanzar bante chu sawm a ni a, a nghahchhan kerkuak chu sawm a ni.
13. Tin, chhak chhawng chhak lampanga puanzar zar turte chu tawng sawmnga a ni.
14. Kawng ka sir lelama puanzar zar turte chu tawng sawm leh tawng ngaa sei a ni a, a ban pathum leh a nghahchhan kerkuak pathum a ni;
15. a sir lehlam panga mi pawh chutiang bawk a ni: biak buk hung chhung kawtlai kawngka sir lehlam lehlama puanzar zar turte chu tawng sawm leh tawng nga a ni; a bante chu pathum a ni a, a nghahchhan kerkuakte pawh pathum a ni.
16. Biak buk hung chhung kawtlai vela puanzar zar tur zawng zawngte chu la zai sin tak kawp vek a ni.
17. Tin, a ban nghahchhan kerkuakte chu dar a ni a; bana a bannate leh a zarfungte chu tangkarua a ni a; tin, a lubawkte chu tangkaraw tia luan a ni a, tin, biak buk hung chhung kawtlai ban zawng zawng zarfungte chu tangkarua vek a ni.
18. Tin, biak buk hung chhung kawtlai kawngkaa puanzar zar tur chu puan zehmawi thiam taka zeh a ni, la zai sin tak kawp te, a dum pawl te, a sen duk te, a sen lar tea siam a ni:tin, a sei lam chu tawng sawmhnih a ni a, a san lam chu biakbuk hung chhung kawtlai puanzar zar turte nena induh chiah, tawng nga bawk a ni.
19. Tin, a bante chu pali a ni a, a nghahchhan kerkuakte chu pali a ni a, dar vek a ni; abannate chu tangkarua a ni a, a lu bawkte leh a zarfungte chu tangkaraw tia luan a ni.
20. Tin, biak buk leh a kawtlai chhung chung kilhbehna zawng zawngte chu dar vek a ni.
21. Biak buk, thuhriattirna biak buk atana hmanrua, Mosia thupek anga puithiam Arona fapa Ithamara hova Levia chiten an chhiarte chu hengte hi a ni.
22. Tin, Juda hnama mi Hura fapa Uria, chu mi fapa Bezalela chuan LALPA'n Mosia hnena siam tura thu a pek zawng zawng kha a siam vek a.
23. A hnenah chuan Dana hnama mi Ahisamaka fapa Oholiaba, englo ziak thiam, kut themthiam, la dum pawl te, sen duk te, senlar te, la zai sin takte zehmawi thiamin a thawk ve a.
24. Hmun thianghlim atana hman tul apianga rangkachak hman zawng zawng, rangkachak hlana chu talent sawmhnih leh pakua leh, hmun thianghlima sekel an pek thin anga chhiar chuan sekel zasarih leh sawmthum a ni.
25. Tin, mipui chhiar tawhte zinga tel apiangte tangka pek chu talent za leh, hmun thianghlima sekel an pek thin anga chhiar chuan sekel sangkhat leh zasarih leh sawmsarih leh panga a ni:
26. kum sawmhnih achin chulam chhiar tawhte zinga tel tura kal nuairuk leh sangthum leh zanga leh sawmngate chu hmun thianghlima sekel pek thin anga chhiar chuan beka khat theuh (chu chu sekel chanve a ni) pe ang an ni.
27. Tin, tangka talent za chu hmun thianghlim ban nghah chhan kerkuak leh puan zarna ban nghah chhan kerkuak chhunna'n an hmang a; ban nghah chhan kerkuak za chhun nan talent za an hmang a, ban nghah chan pakhat chhunna'n talent khat zel an hmang a ni.
28. Tin, sekel sangkhat leh zasarih leh sawmsarih leh pangate chu hmangin bana bannate leh pangate chu hmangin bana bannate leh pangate chu hmangin bana bannate a siam a,a lubawkte chu tangkaraw tiin a luan a, a zarfungte a siam bawk a.
29. Tin, an dar hlante chu talent sawmsarih leh sekel sanghnih leh zali a ni.
30. Tin, chu chu inbiakna puan in kawngka ban nghahchhan kerkuakah te, dar maichamah te, a dar len leh maichama hmanraw thil zawng zawngah te,biak buk hung chhung kawtlai vel ban nghah chhan kerkuakah te, biak buk hung chhung kawngka ban nghah chhan kerkuakah te, biak buk chilhbelhna zawng zawngah te a siam vek a.
31. biak buk hung chhung kawtlai vel ban nghah chhan kerkuakah te, biak buk hung chhung kawngka ban nghah chhan kerkuakah te, biak buk chilhbelhna zawng zawngah te a siam vek a.

  Exodus (38/40)