2Kings (17/25)  

1. Juda lal Ahaza kum sawm leh kum hnih a lal kum chuan Ela fapa Hosea chu Israelte chungah Samari khuaan a lal tan a, kum kua a lal a.
2. Tin, LALPA mithmuha thil tha lo tak a ti thin a, amaherawhchu a hmaa Israel allte ang em zawngin a ti lo.
3. Assuria lal Salmaneseran a han run a; tichuan Hosea chu a chiahkhuaa a awm a a, chiahte a pe thin a.
4. Tin, Assuria lal chuan Hosean a phiar ruk thu a lo hria a; Aigupta lal Soa hnenah mi a tir bawk a, kum tina a pek thin ang khan Assuria lal chu chhiah a pe ta bawk si lo a; chuvangin Assuria lal chuan tan inah puar chungin a khung ta a.
5. Tichuan Assuria lal chuan ram zawng zawng chu a hrui chuak vek a, Samari khuaah a han cho a, kum thum a hual a.
6. Hosea kum kua a lal kum chuan Assuria lal chu Samari khua chu a la a, Israel-hote chu Assuria ramah a hruai a, Hala ramah te, Gozan rama Habor liah te, Media-ho khuaahte a awmtir a.
7. chutianga an lo awmna chan chu Israela thlahte chuan Aigupta lal Pharaoa kut ata, Aigupta ram atanga hruai chhuaktu LALPA an Pathian chunga thil an tihsual a, pathian dangte an pawisak zawka,
8. LALPA'n Israela thlahte hmaa a lo hnawh chhuah tak hnamte thuriat leh Israel lalte pawm thuruatte anga an awm avanga ni.
9. Tin, Israela thlahte chuan LALPA an Pathianc hungah chuan thil tha lo tak a rukin an ti thin a, an khu zawng zawngah ralvengtue in sang atangin a kulh nei khaw thlengin hmun sangte an siam a.
10. Tlang sang tinah leh thin ghring tin, hnuaia hian lungphunte phunin, Aseri te an siam a;
11. Chung hmun sang zawng zawngahte chuan LALPA'n an hmaa a um bo tak hnamte tih dan ang khan rimtuite an hal thin a: LALPA tihthinrimna'n thil sual tak an ti bawk thin a;
12. LALPA'n an hnena, "Hetiang hi ti suh u," a tih milemte rawng an bawl bawk thin.
13. LALPA chuan, "Dan zawm tur, in pi leh pute ka pek leh ka chhiahlawh zawlneite hmanga ka hriattir che u ang zel chuan, in awm dan sual hi hawisan u la, ka thupekte leh ka thu ruatte chu pawm rawh u," tiin Israelte leh Judate chu zawlnei tin, leh hmutheitu tin hmangin a hriattir thin a.
14. chuti chung pawhin an pawm duh lo a, an pi leh pu, LALPA an Pathian ring duh lotute an intiluhlul angin an intiluhlul ve a.
15. Tin, a thuruat te, an pi leh pute hnena an thuthlun te, an hnena a thu hriattirte chu an pawisa duh lo a; thil lawilo mai mai an pawm a, engmah lo mai an lo ni ta a; an chungchang thu a LALPA'n, "Anmahni ang chuan ti suh u," a lo tih tawh, an kiang vela hnamte tih dan an la ve a.
16. Tin, LALPA an Pathian thupek zawng zawngte chu na hawisan a, bawng no lem chhung pahnih an siam a, tin, Aseri an siama, vana awm zawng zawng khia n bia a, Baala rawng an bawl thin a.
17. Tin, an fapate leh anfanute chu meiah an luhtir a, aien te leh dawite an ching a, LALPA tihthinrimna'na a mithmuha thil tha lo tak ti turin an inzuar a.
18. Chuvang chuan LALPA chu Israelte chngah a thinrim ta em em a, a mithmu phak lovah a suan bo a daih a Juda hnam chauh lo chu awm an awm ta lo a.
19. Judate pawh chuan LALPA an Pathian thupekte chu an zawm lo a, Israelte pawm thuruatte angin an awm zawk a.
20. Tin, LALPA'n Israela thlahte reng reng chu a duh ta lo a, anmahni chu a tibo daih ma loh chuan rawktute kuta a pe ta .
21. Israelte chu Davida chhungte an nihna a paishak a si a; tichuan Nebata fapa Jeroboama kha lalah an siam a; in Jeroboama chuan Israelen LALPA an zi chu a lo kuai peng a, thil sual nasa aka tihtir a.
22. ,23, tin, Israela thlahte chuan Jeroboama thitihsual ang zawng zawng chu an ti ve a; chungte chu LALPA'n a zawlneite zawng zawng hmanga a lo sawi tahw anga a mithmuh phak loa a suan bo daih hma loh chuan an kalsan lo a. Chutichuan Israel- hote chu anmahni ram ata Assuria rama an hruai a a, tun thlengin an la awm a ni.
23. ,22 tin, Israela thlahte chuan Jeroboama thitihsual ang zawng zawng chu an ti ve a; chungte chu LALPA'n a zawlneite zawng zawng hmanga a lo sawi tahw anga a mithmuh phak loa a suan bo daih hma loh chuan an kalsan lo a. Chutichuan Israel- hote chu anmahni ram ata Assuria rama an hruai a a, tun thlengin an la awm a ni.
24. Tin, Assuria lalin Babulon khuaa mie, Kutha khua amite, Ava khuaa mi e, Hamath khuaa mi e, Sepharvaim khuaa mite a chah chhuak Samari ram khuahte chuan Israela thlahte hmun a luahtir a; tichuan Samari ram chu an lua a, a khuaahte chuan an awm ta a.
25. Tichuan chuta an han awm tirh chuan heti hi a ni a, LALPA an tih lo a, chutichuan LALPA'n an zingah sakeibakneite a tir a, mi thenkhatte an seh a.
26. Chutichuan Assuria lal hnenah, "I suanho hnam te, Samariram khuaa i luahtirte hian he'ng lai ram Pathian biak dan hi an hre ve lo a; chuvang uan an zinga sakeibakneitea tir ta a; tin, ngai teh, he'ng lai ram Pathian biak dan an hriat ve loh avangin an se thin a ni," tiin an sawi a.
27. Tichuan Assuria lal chuan, "Khata sala in hruaite zinga mi puithiam pakhat hruai ula, lo awm ve se la, chu ram Pathian biak dan chu zirtir rawh se," tiin thu a pe a.
28. Chutichuan Samari ram atanga an hruaite zinga puithiam pakhat chu Bethel khuaah a va awm a, LALPA an tih dan tur a zirtir a.
29. Nimahsela hnam tin chuan mahni pathian thian an siam theuh a, Samari miten hmun sang an lo siam inahte chuan hnam tinin mahni awmna khua theuhvah an dah a.
30. Babulon mite chuan Sukkoth-benoth an siam a, tin, Kuth-ho chuan Nergal an siam a, tin, Hamath-ho chuan Asima an siam a,
31. Ava-ho chuan Nihaz leh Tartak an siam a, tin, Sepharvaim-ho chuan Sepharvaim-ho pathian Adramelek leh Anamelek hmingin an fate an hal thin a.
32. Chutichuan LALPA chu an tih a, an zinga mi hmun sang inahte chuan mi an thawi thin a.
33. LALPA an tih a, an ruai chauhna rama mite nam tih dan angin anmahni pathiante rawng chu an bawl thin a.
34. Tun hma lama an tih dan angin tun thlengin an la ti reng a ni LALPA chu an tih lo a, LALPA'n Jakoba thla Israelte tia a vuahte hnenah,
35. "Pathian dangte chu tih suh u la, anmahni chu chibai buk suh u la, an rawng bawl suh u la, an hneha inthawi suh u;
36. LALPA, thiltihtheihna nasa tak leh ban phar meuha Aigupta ram ata hruai chuaktu che u amah chu in ti zawk tur a ni a, amah chu chibai in buk tur a ni a, ama nenah in intawi tur a ni;
37. tichuan thuruat te, rorel te, dan te; thupekte a lo ziaksak tak che u kha kumkhuain in pawm reng tur a nia; pathian dangte chu in tih tur a ni lo;
38. tin, inhnena thu ka thlun hi in teihnghilh tur ani lo; pathian dangte in tih tur a ni hek lo;
39. LALPA in Pathian erawh chu in tih tur a ni; tichuan in hmelma zawng zawngte kut ata chu a chan chuak ang che u," tia thu a thlun a, an tana LALPA thupek te, thuruat te, rorel te, dan siamte chu an zawm hek lo.
40. Engti pawhin an pawm duh chuang lo a, tun hma lama an tih dan angin an la ti reng a.Chutichuan hung hnamte chuan LALPA zawng an tih a, an milem siam chawpte rawng pawh an bawl bawk a; chutiang bawkin an thlahte leh an thlahte thlah thleng pawhin tun thleng hian an pi leh pute tih angin an la ti reng a ni.
41. Chutichuan hung hnamte chuan LALPA zawng an tih a, an milem siam chawpte rawng pawh an bawl bawk a; chutiang bawkin an thlahte leh an thlahte thlah thleng pawhin tun thleng hian an pi leh pute tih angin an la ti reng a ni.

  2Kings (17/25)