1Chronicles (8/29)  

1. Tin, Benjaminan a fa tirah Bela a hring a, a dawtah Asbela, a dawt lehah Ahara;
2. a dawt lehah Noh a, tin, a dawt leh pekah Rapha.
3. Tin, Bela fapate chu Adara te, Gera te, Abihuda te,
4. Abisua te, Naamana te, Ahova te,
5. Gera te, Sephuphana te, Hurama te an ni.
6. Tin, Ehuda fapate chu hengte hi an ni: hengte hi Geba-a chengho chhungkaw puipate an ni a, manahath-ah salah an hruai a:
7. chungte chu Naamana te, Ahija te, Gera te an ni a, salah a hruai a, tin, ani chuan Uza leh Ahihuda a hring a.
8. Tin, Saharaima chuan anmahni a kaltir hnuin Moab ramah fate a hring a; a nupuite chu Husimi leh Baari an ni.
9. Tin, ani chuan a nupui Hodesi lakah Jobaba te, Zibia te, Mesa te, Malkama te,
10. Jeuza te, Sakia te, Mirma te a nei a. Chungte chu a fapa, chhungkaw puipate chu an ni.
11. Tin, Husimi lakah Abituba leh Elpaala a hring a.
12. Tin, Elpaala fapate chu Ebera te, Misama te, Semeda te, (chu mi chuan Ono leh Lod khua leh a khawperte a siam a;)
13. Gath-a awmho hanwt chhuaktu, Aijalon-a awmho chhungkaw puipa, Beria leh Sema te nen;
14. Ahiova te, Sasaka te, Jeremotha te;
15. Zebadia te, Arada te, Edera te;
16. Beria fapa Mikaela te, Ispa te, Joha te;
17. Zebadia te, Mesulama te, Hizkia te, Hebera te;
18. Elpaala fapa Ismeraia te, Islia te, Jobaba te;
19. jakima te, Zikria te, Zabdia te;
20. Elienaia te, Zilethaia te, Eliela te;
21. Simeia fapa Adaia te, Beraia te, Simratha te;
22. ispana te, Ebera te, Eliela te;
23. Abdona te, Zikria te, Hanana te;
24. hanania te, Elama te, Anthothija te;
25. Sasaka fapa Iphdeia te, Penuela te;
26. Samseraia te, Seharia te, Athalia te,
27. Jerohama fapa Jaaresia te, Elija te, Zikria te nen.
28. Chungte chu anmahni chhuanah chuan chhungkaw puipa, hotute an ni: chungte chu Jerusalem-ah an awm.
29. Tin, Gibeon-ah chuan Gibeona pa Jeiela a awm a, a nupuia hming chu Maaki a ni;
30. tin, a fapa upa ber chu Abdona a ni a, tin, Zura te, Kisa te, Baala te, Nadaba te;
31. Gedora te, Ahiova te, Zekera te an ni.
32. Tin, Miklothan Simea a hring a. Tin, anni pawh chu Jerusalem-ah an unaute zingah, an unaute depah an awm a.
33. Tin, Neran Kisa a hring a; tin, Kisan Saula a hring a; tin, Saula'n Jonathana te, Malkisua te, Abinadaba te, Esbaala te a hring a.
34. Tin, Jonathana fapa chu Meribaala a ni a: tin, Meribaalan Mika a hring a.
35. Tin, Mika fapate chu Pithona te, Meleka te, Tarea te, Ahaza te an ni.
36. Tin, Ahazan Jehoada a hring a; tin, Jehoadan Alemetha leh Azmavetha leh Zimria ahring a; tin, Zimrian Moza a hring a;
37. tin, Mozan Binea a hring a, chu mi fapa chu Rapha a ni a, chu mi fapa chu Eleasa a ni a, chu mi fapa chu Azela a ni;
38. tin, Azela chuan fapa paruk a nei a, an hming chu hengte hi a ni: Azrikama te, Bokerua te, Ismaela te, Searia te, Obadia te, Hanana te. Chung zawng zawngte chu Azela fapate an ni.
39. Tin, a unaupa Eseka fapate chu Ulama a fa tir a ni a, a dawttu chu Jeusa a ni a, a dawt lehtu chu Elipheleta a ni.
40. Tin, Ulama fapate chu mi chak huaisen, thal kap mi an ni a, fapa te, tupate tam tak an nei a, za leh sawmnga an ni.Chung zawng zawng chu Benjamina thlahte an ni.

  1Chronicles (8/29)