1Chronicles (3/29)  

1. Tichuan hengte hi Davida fapa, Hebron khuaa a hrinte chu an ni: a fa tir chu Jezreel khua Ahinoami laka mi Amnona a ni a; a dawttu chu Karmel khua Abigaili laka mi Daniela a ni a;
2. a pathumna chu Gesur lal Talmaia fanu Maaki fapa Absaloma a ni a; a palina chu Hagithi fapa Adonija a ni a;
3. a pangana chu Abitali laka mi Sepahtia a ni a; a parukna chu a nupui Egli laka mi Ithreama a ni a.
4. Hebron khuaah chuan paruk ahring a; chutah chuan kum sarih leh thla ruk a lal a: tin, Jerusalem khuaah kum sawmthum leh kum thum a lal a.
5. Tin, Jerusalem khuaa a hrinte chu Simea te, Sobaba te, Nathana te, Solomona te an ni a; an pali chuan Amiela fanu Bath-sui laka mi an ni.
6. Tin, Ibhara te, Elisama te, Elipheleta te,
7. Noga te, Nephega te, Japhia te,
8. Elisama te, Eliada te, Elipheleta te, pakua an ni.
9. Chung zawng zawngte chu Davida fapate anni, hmei fate tiam loin; tin, Tamari chu an farnu a ni.
10. Tin, Solomona fapa chu Rehoboama a ni a, chu mi fapa chu Abija a ni a, chu mi fapa chu Asa ani a, chu mi fapa chu Jehosaphata a ni a;
11. chu mi fapa chu Jorama a ni a, chu mi fapa chu Ahazia a ni a, chu mi fapa chu Joasa ani a;
12. chu mi fapa chu Amazia a ni a, chu mi fapa chu Azaria a ni a, chu mi fapa chu Jothama ani a;
13. chu mi fapa chu Ahaza a ni a, chu mi fapa chu Hezekia a ni a, chu mi fapa chu Manasea a ni a;
14. chu mi fapa chu Amona a ni a, chu mi fapa chu Josia a ni a.
15. Tin, Josia fapate chu a fa tir chu Johanana a ni a, a dawttu chu Jehoiakima a ni a, a pathumna chu Zedekia ani a, a palina chu Saluma a ni.
16. Jehoiakima fapa Jekonia chu Zedekia pa a ni.
17. Tin, sal tang Jekonia fapate chu Sealtiela te,
18. malkirama te, Pedaia te, Senazara te, Jekamia te, Hosama te, Nedabia te an ni.
19. Tin, Pedaia fapate chu Zerubabela leh Simeia an ni; tin, Zerubabela fapate chu Mesulama leh Hanania an ni a; tin, Selomithi chu an farnu a ni;
20. tin, Hasuba te, Ohela te, Berekia te, Hasadia te, Jusab-heseda te, panga an ni.
21. Tin, Hanania fapa chu Pelatia a ni a, chu mi fapa chu Jesaia a ni a, chu mi fapa chu Rephaia a ni a, chu mi fapa chu Arnana ani a, chu mi fapa chu Obadia a ni a, chu mi fapa chu Sekania a ni.
22. Tin, Sekania fapa chu Semaia a ni; tin, Semaia fapate chu Hatusa te, Igala te, Baria te, Nearia te, Saphata te an ni a, paruk an ni.
23. Tin, Nearia fapate chu Elioenaia te, Hizkia te, Azrikama te an ni a, pathum an ni.Tin, Elioenaia fapate chu Hodavia te, Eliasiba te, Pelaia te, Akuba te, Johanana te, Delaia te, Anania te an ni a, pasarih an ni.
24. Tin, Elioenaia fapate chu Hodavia te, Eliasiba te, Pelaia te, Akuba te, Johanana te, Delaia te, Anania te an ni a, pasarih an ni.

  1Chronicles (3/29)