1Chronicles (1/29)  

1. Adama, Setha, Enosa,
2. Kenana, Mahahlalela, Jareda,
3. Enoka, Methusela, Lameka,
4. Nova, Sema, hama, Japhetha te.
5. Japhetha fapate chu Gomera te, Magoga te, Madaia te, Javana te, Tubala te, Meseka te, Tirasa te an ni.
6. Tin, Gomera fapate chu Askenaza te, Diphatha te, Togarma te an ni.
7. Tin, Javana fapate chu Elisa te, Tarsisa te, Kitima te, Rodanima te an ni.
8. Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni.
9. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni. Tin, Raama fapate chu Seba te, Dedana te an ni.
10. Tin, Kusan Nimroda a hring a; a ni chu leia mi chak huaisen lo awm tanna a ni.
11. Tin, Mizraiman Ludima te, Anamima te, Lehabima te, Baphtuhima te,
12. Pathrusima te, Kasluhima te, (chu mi lakah chuan Philistia-ho hi an lo chhuak a ni) Kaphtorima te a hring a.
13. Tin, Kanaana chuan a fa tirah Zidona a hring a, tin, Hetha;
14. tin, Jebus-ho te, Amor-ho te, Girgas-ho te;
15. Hiv-ho te, Ark-ho te, Sin-ho te,
16. Arvad-ho te, Zemar-ho te, Hamath-ho te.
17. Sema fapate chu Elama te, Asura te, Arpaksada te, Luda te, Arama te, Uza te, Hula te, ethera te, Meseka te an ni.
18. Tin, Arpaksada chuan Sela a hring a, tin, Sela chuan Ebera a hring a.
19. Tin, Ebera lakah chuan fapa pahnih an piang a: pakhata hming chu Pelega a ni a; a dam laiin lei hi thena a awm avangin; a nau hming chu Joktana a ni a.
20. Tin, Joktana chuan Almodada te, Selepha te, Hazarmavetha te, Jera te leh
21. Hadorama te, Uzala te, Dikla te leh
22. Ebala te, Abimaela te, Seba te leh
23. Ophira te, Havila te, Jobaba te a hring a. Chung zawng zawng chu Joktana thlahte an ni.
24. Sema te, Arpaksada te, Sela te;
25. Ebera te, Pelega te, Reuva te;
26. Seruga te, Nahora te, Tera te;
27. Abrama te (chu chu Abrahama a ni).
28. Abrahama fapate chu Isaaka te, Ismaela te an ni.
29. Henge hi an thlahte chu an ni: Ismaela fa tir chu Nebaiotha; tin, Kedara te, Adbeela te, Mibsama te,
30. Misma te, Duma te, Masa te, Hadada te, Tema te,
31. Jetura te, Naphisa te, Kedema te, Chungte chu Ismaela thlahte an ni.
32. Joksana te, Medana te, Midiana te, Isbaka te, Sua te an ni. Tin, Joksana fapate chu Seba leh Dedana an ni.
33. Tin, Midiana fapate chu Epha te, Ephera te, Hanoka te, Abida te, Elda te an ni. Chung zawng zawng chu Keturi thlahte an ni.
34. Abrahama'n Isaaka a hring a. Isaaka fapate chu Esauva leh Israela an ni.
35. Esauva fapate chu Elophaza te, Reuela te, Jeusa te, Jalama te, Kora te an ni.
36. Eliphaza fapate chu Temana te, Omara te, Zephia te, Gatama te, Kenaza te, Timna te, Amaleka te an ni.
37. Reuela fapate chu Nahatha te, Zera te, Sama te, Miza te an ni.
38. Tin, Seira fapate chu Lotana te, Sobala te, Zibeon te, Ana te, Disona te, Ezera te, Disana te an ni.
39. Tin, Lotana fapate chu Horia leh Homama an ni a: tin, Lotana chuan farnu Timni a nei a.
40. Sobala fapate chu Aliana te, Mahanatha te, Ebala te, Sephia te, Onama te an ni. Tin, Zibeona fapate chu Aia leh Ana an ni.
41. Ana fapa chu Disona a ni. Tin, Disona fapate chu Hamrana te, Esbana te, Ithrana te, Kerana te an ni.
42. Ezera fapate chu Bilhana te, Zaavana te, Jaakana te an ni. Disana fapate chu Uza leh Arana an ni.
43. Israela thlahte chunga lal an la awm hmaa Edom ram lalte chu henge hi an ni: Beora fapa Bela a ni; a khawpui hming chu Dinhaba a ni.
44. Tin, Bela chu a thi a, Bozra khuaa mi Zera fapa Jobaba a aiah a lal ta a.
45. Tin, Jobaba chu a thi a, Teman-ho rama mi Husama a aiah a lal ta a.
46. Tin, Husama chu a thi a, Bedada fapa Hadada, Moab phula Midian-ho thattu kha a aiah a lal ta a: a khawpui hming chu Avith a ni.
47. Tin, Hadada chu a thi a, Masreka mi Samla a aiah a lal ta a.
48. Tin, Samala chu at hi a, Luipui kama Rehoboth khua a mi Saula a aiah a lal ta a.
49. Tin, Saula chu a thi a, Akbora fapa Baalhanana a aiah a lal ta a.
50. Tin, Baal-hanana chu a thi a, Hadada a aiah a lal ta a; a khawpui hming chu Pai a ni: a nupui hming chu Mezahaba fa Matredi fanu Mehetabeli a ni.
51. Tin, Hadada chu a thi a. Tin, Edom-ho hotute chu hotu Timana te, hotu Alia te, hotu Jethetha te;
52. hotu Oholibama te, hotu Ela te, hotu Pinona te;
53. hotu Kenaza te, hotu Temana te, hotu Mibzara te;hotu Magdiela te, hotu Irama te an ni. Chung chu Edom-ho hotute an ni.
54. hotu Magdiela te, hotu Irama te an ni. Chung chu Edom-ho hotute an ni.

      1Chronicles (1/29)