Psalms (136/150)  

1. Whakawhetai ki a Ihowa, he pai hoki ia: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
2. Whakawhetai ki te Atua o nga atua: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
3. Whakawhetai ki te Ariki o nga ariki: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
4. E mahi nei tona kotahi i nga merekara nunui: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
5. I tohunga rawa nei ki te hanga i nga rangi: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
6. I whakatakoto nei i te whenua ki runga ki nga wai: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
7. Ki te kaihanga i nga whakamarama nunui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
8. I te ra hei tohutohu i te awatea: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
9. I te marama me nga whetu hei tohutohu i te po: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
10. Ki te kaipatu i Ihipa, ara i a ratou matamua: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
11. A arahina mai ana a Iharaira i waenganui i a ratou: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
12. Na te ringa kaha me te takakau maro: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
13. I tapahi nei i te Moana Whero a motu rawa: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
14. A meinga ana a Iharaira kia haere ra waenganui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
15. A hurihia ana a Parao me ana mano ki te Moana Whero: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
16. I arahi nei i tana iwi ra te koraha: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
17. I patu nei i nga kingi nunui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
18. I whakamate nei i nga kingi rongo nui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
19. I a Hihona kingi o nga Amori: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
20. I a Oka kingi o Pahana: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
21. A homai ana to ratou whenua hei kainga pumau: he mau tonu hoki tana mahi tohu;
22. Hei kainga pumau mo Iharaira, mo tana pononga: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
23. I mahara nei ki a tatou i to tatou itinga; he mau tonu hoki tana mahi tohu:
24. A whakaorangia ana tatou i o tatou hoariri: he mau tonu hoki tana mahi tohu.
25. Ko ia te kaihomai i te kai ma nga kikokiko katoa: he mau tonu hoki tana inahi tohu.
26. Whakawhetai ki te Atua o te rangi: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

  Psalms (136/150)