Nehemiah (7/13)  

1. Nawai a kua oti te taiepa te hanga, kua whakaturia nga tatau, kua whakaritea ano nga kaitiaki kuwaha, nga kaiwaiata, me nga Riwaiti.
2. Na ka tukua e ahau nga tikanga mo Hiruharama ki toku teina, ki a Hanani raua ko Hanania rangatira o te whare rangatira: he tangata pono hoki ia, a nui atu i to te tokomaha tona wehi ki te Atua.
3. I ki atu ahau ki a raua, Kaua e whakatuwheratia nga kuwaha o Hiruharama, kia mahana ra ano te ra; i a raua e tu ana, e tiaki ana, me tutaki e raua nga tatau, ka whakau hoki. Me whakatu ano he kaitiaki i roto i nga tangata o Hiruharama, ki tana wa hi e tiaki ai, ki te ritenga o tona whare, o tona whare.
4. Na he wharahi, he nui te pa, he torutoru ia nga tangata o roto; kahore hoki nga whare kia hanga.
5. Na ka homai e toku Atua ki roto ki toku ngakau kia huihuia nga rangatira, me nga tangata rarahi, me te iwi, kia whakapapa ai ratou. I kitea hoki e ahau te pukapuka whakapapa o te hunga i haere mai i te timatanga; i kitea ano kua tuhituhia ki roto,
6. Ko nga tama enei o te kawanatanga i haere mai i te whakarau, no te hunga i whakahekea, no era i whakahekea atu e Nepukaneha kingi o Papurona, a hoki ana ki Hiruharama, ki Hura; ki tona pa, ki tona pa;
7. I haere mai ratou ko Herupapera, ko Hehua, ko Nehemia, ko Ataria, ko Raamia, ko Nahamani, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mihiperete, ko Pikiwai, ko Nehumu, ko Paana. Ko te tokomaha tenei o nga tangata o te iwi o Iharaira:
8. Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
9. Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
10. Ko nga tama a Araha, e ono rau e rima tekau ma rua.
11. Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Henue raua ko Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma waru.
12. Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
13. Ko nga tama a Tatu, e waru rau e wha tekau ma rima.
14. Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.
15. Ko nga tama a Pinui, e ono rau e wha tekau ma waru.
16. Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma waru.
17. Ko nga tama a Atakara, e rua mano e toru rau e rua tekau ma rua.
18. Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma whitu.
19. Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e ono tekau ma whitu.
20. Ko nga tama a Arini, e ono rau e rima tekau ma rima.
21. Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
22. Ko nga tama a Hahumu, e toru rau e rua tekau ma waru.
23. Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma wha.
24. Ko nga tama a Haripi, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
25. Ko nga tama a Kipeono, e iwa tekau ma rima.
26. Ko nga tangata o Peterehema, o Netopa, kotahi rau e waru tekau ma waru.
27. Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
28. Ko nga tangata o Pete Atamawete, e wha tekau ma rua.
29. Ko nga tangata o Kiriata Tearimi, o Kepira, o Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
30. Ko nga tangata o Rama, o Kapa, e ono rau e rua tekau me tahi.
31. Ko nga tangata o Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
32. Ko nga tangata o Peteere, o Hai, kotahi rau e rua tekau ma toru.
33. Ko nga tangata o tera atu Nepo, e rima tekau ma rua.
34. Ko nga tama a tera atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
35. Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.
36. Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
37. Ko nga tama a Roro, a Hariri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma tahi.
38. Ko nga tama a Henaa, e toru mano e iwa rau e toru tekau.
39. Ko nga tohunga: ko nga tama a Ieraia, no te whare o Hehua, e iwa rua e whitu tekau ma toru.
40. Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
41. Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
42. Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
43. Ko nga Riwaiti: ko nga tama a Henua, a Karamiere, no nga tama ano hoki a Horewa, e whitu tekau ma wha.
44. Ko nga kaiwaiata: ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e wha tekau ma waru.
45. Ko nga kaitiaki kuwaha: ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai, kotahi rau e toru tekau ma waru.
46. Ko nga Netinimi: ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,
47. Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hia, ko nga tama a Parono,
48. Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai,
49. Ko nga tama a Hanana, ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara,
50. Ko nga tama a Reaia, ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora,
51. Ko nga tama a Katama, ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea,
52. Ko nga tama a Pehia, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepihehimi,
53. Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,
54. Ko nga tama a Patariti, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,
55. Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,
56. Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.
57. Ko nga tama a nga pononga a Horomona: ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perira,
58. Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere,
59. Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatiri, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Amono.
60. Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga pononga a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.
61. Ko enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arono, i Imere: otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, to ratou kawei, no Iharaira ranei ratou;
62. Ara ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e wha tekau ma rua.
63. O nga tohunga hoki: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai, i tango nei i tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, a ka huaina to ratou ingoa ki a ia.
64. I rapua e enei te whakapapa o o ratou tupuna i roto i te hunga kua oti te whakapapa; heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.
65. Na ka mea te kawana ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga, kei a ia nga Urimi me nga Tumime.
66. Ko te whakaminenga katoa, ki te huihuia, e wha tekau ma rua mano, e toru rau e ono tekau,
67. Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine, e whitu mano o enei e toru rau e toru tekau ma whitu: i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau e wha tekau ma rima.
68. Ko o ratou hoiho, e whitu rau e toru tekau ma ono: ko o ratou muera, e rua rau e wha tekau ma rima.
69. E wha rau e toru tekau ma rima nga kamera: ko nga kaihe, e ono mano e whitu rau e rua tekau.
70. Na i homai ano e etahi o nga ariki o nga whare o nga matua he mea mo te mahi. Ta te kawana i homai ai ki roto ki nga taonga, kotahi mano tarami koura, e rima tekau peihana, e rima rau e toru tekau kakahu tohunga.
71. I homai ano e etahi o nga ariki o nga whare o nga matua ki roto ki nga taonga mo te mahi e rua tekau mano tarami koura, e rua mano e rua rau pauna hiriwa.
72. Na, ko nga mea i homai e te nuinga o te iwi, e rua tekau mano tarami koura, e rua mano pauna hiriwa, e ono tekau ma whitu kakahu tohunga.
73. Heoi noho ana nga tohunga i o ratou pa, me nga Riwaiti ano, ratou ko nga kaitiaki kuwaha, ko nga kaiwaiata, ko etahi o te iwi, ko nga Netinimi, ko Iharaira katoa. A, i te takanga mai o te whitu o nga marama, e noho ana nga tama a Iharaira i o ra tou pa.

  Nehemiah (7/13)