Genesis (36/50)  

1. Na ko nga whakatupuranga enei o Ehau, ara o Eroma.
2. I tangohia ana wahine e Ehau i roto i nga tamahine o Kanaana; a Araha, tamahine a Erona Hiti, a Ahoripama, tamahine a Anaha, tamahine a Tipeona Hiwi;
3. Ratou ko Pahemata, tamahine a Ihimaera, tuahine o Neparoto.
4. A whanau ake ta Araha raua ko Ehau ko Eripata; whanau ake ta Pahemata ko Reuere;
5. A whanau ake a Ahoripama, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha: ko nga tama enei e Ehau i whanau nei mana ki te whenua o Kanaana.
6. Na ka tangohia e Ehau ana wahine, ana tama, ana tamahine, nga tangata katoa o tona whare, ana kararehe, ana kirehe katoa, ana taonga katoa i whiwhi ai ia ki te whenua o Kanaana, a haere atu ana ki tetahi whenua ke atu i tona teina i a Hakopa.
7. He nui rawa hoki no a raua taonga, te noho tahi ai raua; kihai hoki te whenua i noho manene nei raua i nui hei nohoanga mo raua, i a raua kararehe hoki.
8. Na ka noho a Ehau ki Maunga Heira: ko Eroma a Ehau.
9. A ko nga whakatupuranga enei a Ehau papa o nga Eromi i Maunga Heira:
10. Ko nga ingoa enei o nga tama a Ehau; ko Eripata tama a Araha wahine a Ehau, ko Reuere tama a Pahemata wahine a Ehau.
11. A ko nga tama a Eripata, ko Temana, ko Omara, ko Tepo, ko Katama, ko Kenaha.
12. Na ko Timina he wahine iti na Eripata tama a Ehau; a whanau ake ta raua ko Eripata, ko Amareke: ko nga tama enei a Araha wahine a Ehau.
13. Ko nga tama hoki enei a Reuere; ko Nahata, ko Heraha, ko Hamaha, ko Miha; ko nga tama enei a Pahemata wahine a Ehau.
14. Na ko nga tama enei a Ahoripama tamahine a Anaha, tamahine a Tipeona, a te wahine a Ehau: a whanau ake a raua ko Ehau ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha.
15. Ko enei o nga tama a Ehau i waiho hei ariki: ko nga tama a Eripata matamua a Ehau; ko Temana ariki, ko Omara ariki, ko Tepo ariki, ko Kenaha ariki,
16. Ko Koraha ariki, ko Katama ariki, ko Amareke ariki: na Eripata enei ariki i te whenua o Eroma; ko nga tama enei a Araha.
17. A ko nga tama enei a Reuere tama a Ehau; ko Nahata ariki, ko Heraha ariki, ko Hamaha ariki, ko Miha ariki: na Reuere enei ariki i te whenua o Eroma; ko nga tama enei a Pahemata wahine a Ehau.
18. Ko nga tama hoki enei a Ahoripama, wahine a Ehau; ko Ieuhu ariki, ko Iaarama ariki, ko Koraha ariki: na Ahoripama enei ariki, na te tamahine a Anaha, na te wahine a Ehau.
19. Ko nga tama enei a Ehau, ara a Eroma, a ko enei ano o ratou ariki.
20. Ko nga tama enei a Heira Hori, ko nga tangata whenua hoki; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha,
21. Ko Rihona, ko Etere, ko Rihana: ko nga ariki enei o nga Hori, ko nga tama hoki a Heira i te whenua o Eroma.
22. Ko nga tama a Rotana, ko Hori, ko Hemama; a ko Timina te tuahine o Rotana.
23. Ko nga tama hoki enei a Hopara; ko Arawana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepo, ko Onama.
24. Ko nga tama hoki enei a Tipeona; ko Aiaha raua ko Anaha: na tenei Anaha i kite nga puia i te koraha, i a ia e whangai ana i nga kaihe a Tipeona, a tona papa.
25. Ko nga tama hoki enei a Anaha; ko Rihona, ko Ahoripama tamahine a Anaha.
26. A ko nga tama enei a Eihona; ko Hemerana, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.
27. Ko nga tama enei a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Akana.
28. Ko nga tama enei a Rihana; ko Uhu raua ko Arana.
29. No nga Hori enei ariki; ko Rotana ariki, ko Hopara ariki, ko Tipeona ariki, ko Anaha ariki,
30. Ko Rihona ariki, ko Etere ariki, ko Rihana ariki: no nga Hori enei ariki, no roto i o ratou ariki i te whenua o Heira.
31. Ko nga kingi enei i kingi i te whenua o Eroma, i te mea kahore ano he kingi o nga tama a Iharaira.
32. A he kingi no Eroma a Pera tama a Peoro: a ko Rinihapa te ingoa o tona pa.
33. Na ka mate a Pera, a ko Iopapa tama a Heraha o Potora te kingi i muri i a ia.
34. Na ka mate a Iopapa, a ko Huhama o te whenua o Temani te kingi i muri i a ia.
35. Na ka mate a Huhama, a ko Harara tama a Perara, a te tangata nana nei i patu a Miriana ki te parae o Moapa, te kingi i muri i a ia: a ko Awiti te ingoa o tona pa.
36. Na ka mate a Harara, a ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia.
37. Na ka mate a Hamara, a ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa te kingi i muri i a ia.
38. Na ka mate a Haora, a ko Paarahanana, ko te tama a Akaporo, te kingi i muri i a ia.
39. Na ka mate a Paarahanana tama a Akaporo, a ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pau te ingoa o tona pa; ko Mehetapere hoki te ingoa o tana wahine, he tamahine ia na Matarere tamahine a Metahapa.
40. Na ko nga ingoa enei o nga ariki, ara o nga whanau a Ehau, o tona hapu, o tona hapu, o tona kainga, o tona kainga, tona ingoa, tona ingoa; ko Timina ariki, ko Arawa ariki, ko Ietete ariki,
41. Ko Ahoripama ariki, ko Eraha ariki, ko Pinona ariki,
42. Ko Kenaha ariki, ko Temana ariki, ko Mipitara ariki,
43. Ko Makatiere ariki, ko Irama ariki: no Eroma enei ariki, me o ratou nohoanga i te whenua i nohoia e ratou: ko Ehau ia ko te papa o nga Eromi.

  Genesis (36/50)