Ezra (2/10)  

1. Na ko nga tama enei o te kawanatanga i maunu atu nei i roto i nga whakarau, i te hunga i whakahekea, i era i whakahekea e Nepukaneha kingi o Papurona ki Papurona, a i hoki nei ki Hiruharama, ki Hura, ki tona pa, ki tona pa;
2. I haere tahi nei me Herupapera; ko Hehua, ko Nehemia, ko Heraia, ko Reeraia, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mitipara, ko Pikiwai, ko Rehumu, ko Paana. Ko te tokomaha o nga tangata o te iwi o Iharaira:
3. Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
4. Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
5. Ko nga tama a Araha, e whitu rau e whitu tekau ma rima.
6. Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Hehua, a Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma rua.
7. Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
8. Ko nga tama a Tatu, e iwa rau e wha tekau ma rima.
9. Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.
10. Ko nga tama a Pani, e ono rau e wha tekau ma rua.
11. Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma toru.
12. Ko nga tama a Atakara, kotahi mano e rua rau e rua tekau ma rua.
13. Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma ono.
14. Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e rima tekau ma ono.
15. Ko nga tama a Arini, e wha rau e rima tekau ma wha.
16. Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
17. Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma toru.
18. Ko nga tama a Ioraha, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
19. Ko nga tama a Hahumu, e rua rau e rua tekau ma toru.
20. Ko nga tama a Kipara, e iwa tekau ma rima.
21. Ko nga tama a Peterehema, kotahi rau e rua tekau ma toru.
22. Ko nga tangata o Netopa, e rima tekau ma ono.
23. Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
24. Ko nga tama a Atamawete, e wha tekau ma rua.
25. Ko nga tama a Kiriataarimi, a Kepira, a Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
26. Ko nga tama a Rama, a Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.
27. Ko nga tama a Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
28. Ko nga tangata o Peteere, o Hai, e rua rau e rua tekau ma toru.
29. Ko nga tama a Nepo, e rima tekau ma rua.
30. Ko nga tama a Makapihi, kotahi rau e rima tekau ma ono.
31. Ko nga tama a tetahi atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
32. Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.
33. Ko nga tama a Roro, a Hairiri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma rima.
34. Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
35. Ko nga tama a Henaa, e toru mano e ono rau e toru tekau.
36. Ko nga tohunga: ara ko nga tama a Ieraia, o te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma toru.
37. Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
38. Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
39. Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
40. Ko nga Riwaiti: ara ko nga tama a Hehua, a Karamiere; no nga tama a Horawai, e whitu tekau ma wha.
41. Ko nga kaiwaiata: ara ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e rua tekau ma waru.
42. Ko nga tama a nga kaitiaki kuwaha: ara ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai: huihuia kotahi rau e toru tekau ma iwa.
43. Ko nga Netinimi: ara ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,
44. Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hiaha, ko nga tama a Parono,
45. Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Akupu,
46. Ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai, ko nga tama a Hanana,
47. Ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara, ko nga tama a Reaia,
48. Ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora, ko nga tama a Katama,
49. Ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea, ko nga tama a Pehai,
50. Ko nga tama a Ahana, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepuhimi,
51. Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,
52. Ko nga tama a Patarutu, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,
53. Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,
54. Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.
55. Ko nga tama a nga tangata a Horomona: ara ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perura,
56. Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere;
57. Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatira, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Ami.
58. Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga tangata a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.
59. Na ko nga mea enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arana, i Imere; otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, me to ratou kawai, no Iharaira ranei;
60. Ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e rima tekau ma rua.
61. Na, o nga tama a nga tohunga: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai; i tangohia hoki e ia tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, na kua huaina to ratou ingoa ki a ia.
62. I rapua e enei to ratou pukapuka whakapapa, ara to te hunga whakapapa tupuna, heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.
63. Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga kei a ia nga Urimi me nga Tumime.
64. Ko te huihui katoa, rupeke, rupeke, e wha tekau ma rua mano e toru rau e ono tekau.
65. Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine: e whitu mano enei e toru rau e toru tekau ma whitu; i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau.
66. Ko o ratou hoiho e whitu rau e toru tekau ma ono; ko o ratou meura e rua rau e wha tekau ma rima;
67. Ko o ratou kamera e wha rau e toru tekau ma rima; ko nga kaihe e ono mano e whitu rau e rua tekau.
68. Na ko etahi o nga upoko o nga whare o nga matua, i to ratou haerenga ki te whare o Ihowa i Hiruharama, hihiko tonu ratou ki te homai mea hei whakatu mo te whare o te Atua ki tona wahi.
69. Rite tonu ki o ratou rawa nga mea i homai e ratou ki roto ki nga taonga mo te mahi, e ono tekau ma tahi mano nga moni koura, e rima mano nga pauna hiriwa, me nga kakahu mo nga tohunga kotahi rau.
70. Na noho ana nga tohunga me nga Riwaiti, me etahi o te iwi, me nga kaiwaiata, me nga kaitiaki kuwaha, me nga Netinimi ki o ratou pa, me Iharaira katoa ano hoki ki o ratou pa.

  Ezra (2/10)