1Chronicles (6/29)  

1. Ko nga tama a Riwai; ko Kerehona, ko Kohata, ko Merari.
2. A, ko nga tama a Kohata; ko Amarama, ko Itihara, ko Heperona, ko Utiere.
3. Na, ko nga tama a Amarama; ko Arona, ko Mohi, ko Miriama. A, ko nga tama a Arona; ko Natapa, ko Apihu, ko Ereatara. ko Itamara.
4. Na Ereatara ko Pinehaha, na Pinehaha ko Apihua.
5. Na Apihua ko Puki, a na Puki ko Uti.
6. Na Uti ko Terahia, a na Terahia ko Meraioto;
7. Na Meraioto ko Amaria, a na Amaria ko Ahitupu;
8. Na Ahitupu ko Haroko, a na Haroko ko Ahimaata;
9. Na Ahimaata hoki ko Ataria, a na Ataria ko Iohanana;
10. Na Iohanana ko Ataria, ko ia nei te tohunga i mahi i roto i te whare i hanga e Horomona ki Hiruharama:
11. A na Ataria ko Amaria, na Amaria ko Ahitupu;
12. Na Ahitupu ko Haroko, na Haroko ko Harumu;
13. Na Harumu ko Hirikia, a na Hirikia ko Ataria;
14. Na Ataria ko Heraia, a ko ta Heraia ko Iohereke;
15. I whakaraua atu a Iohereke i te mauranga atu a Ihowa i a Hura, i Hiruharama hoki, na te ringa o Nepukaneha.
16. Ko nga tama a Riwai; ko Kerehoma, ko Kohata, ko Merari.
17. A ko nga ingoa enei o nga tama a Kerehoma: ko Ripini, ko Himei.
18. Na, ko nga tama a Kohata, ko Amarama, ko Itihara, ko Heperona, ko Utiere.
19. Ko nga tama a Merari; ko Mahari, ko Muhi. Ko nga hapu ano enei o nga Riwaiti i te tikanga iho o nga whare o o ratou matua.
20. Na Kerehoma; ko tana tama ko Ripini, ko tana tama ko Iahata, ko tana tama ko Tima;
21. Ko tana tama ko Ioaha, ko tana tama ko Iro, ko tana tama ko Tera, ko tana tama ko Teaterai.
22. Ko nga tama a Kohata; ko tana tama ko Aminarapa, ko tana tama ko Koraha, ko tana tama ko Ahiri;
23. Ko tana tama ko Erekana, ko tana tama ko Epiahapa, ko tana tama ko Ahiri;
24. Ko tana tama ko Tahata, ko tana tama ko Uriere, ko tana tama ko Utia, ko tana tama ko Haora.
25. Na ko nga tama a Erekana; ko Amahai, ko Ahimoto.
26. Na, mo Erekana: ko nga tama a Erekana; ko tana tama ko Towhai, ko tana tama ko Nahata;
27. Ko tana tama ko Eriapa, ko tana tama ko Ierohama, ko tana tama ko Erekana.
28. Na, ko nga tama a Hamuera; ko te matamua ko Hoera, a ko te tuarua ko Apia.
29. Ko nga tama a Merari; ko Mahari, ko tana tama ko Ripini, ko tana tama ko Himei, ko tana tama ko Uha;
30. Ko tana tama ko Himea, ko tana tama ko Hakia, ko tana tama ko Ahaia.
31. A ko te hunga tenei i whakaritea e Rawiri mo te mahi waiata i te whare o Ihowa, i te mea ka whai okiokinga te aaka.
32. I minita ano ratou ki te ritenga atu o te nohoanga o te tapenakara o te whakaminenga, i waiata, a taea noatia te hanganga a Horomona i te whare o Ihowa ki Hiruharama: katahi ratou ka tuturu ki ta ratou mahi i whakaritea ma ratou.
33. Na ko te hunga tenei i tuturu, me a ratou tama. No nga tama a nga Kohati; ko Hemana, he kaiwaiata, he tama na Hoera, tama a Hamuera,
34. Tama a Erekana, tama a Ierohama, tama a Eriere, tama a Toaha,
35. Tama a Tupu, tama a Erekana, tama a Mahata, tama a Amahai,
36. Tama a Erekana, tama a Hoera tama a Ataria, tama a Tepania,
37. Tama a Tahata, tama a Ahiari tama a Epiahapa, tama a Koraha,
38. Tama a Itihara, tama a Kohata, tama a Riwai, tama a Iharaira.
39. Ko tona teina ano hoki ko Ahapa, i tu nei ki tona ringa matau, ara a Ahapa, tama a Perakia, tama a Himea,
40. Tama a Mikaera, tama a Paaheia, tama a Marakia,
41. Tama a Eteni, tama a Tera, tama a Araia,
42. Tama a Etana, tama a Tima, tama a Himei,
43. Tama a Iahata, tama a Kerehoma, tama a Riwai.
44. Na i te taha ki maui ko o ratou teina, ko nga tama a Merari: ko Etana tama a Kihihi, tama a Apari, tama a Maruku,
45. Tama a Hahapia, tama a Amatia, tama a Hirikia,
46. Tama a Amati, tama a Pani, tama a Hamere,
47. Tama a Mahari, tama a Muhi, tama a Merari, tama a Riwai.
48. I whakaritea ano hoki o ratou tuakana, teina, nga Riwaiti, ki nga mahi katoa o te tapenakara o te whare o te Atua.
49. Ko Arona ia i mea whakahere, ratou ko ana tama, ki runga ki te aata tahunga tinana, ki runga hoki ki te aata tahu whakakakara; ko ta ratou ko nga mahi katoa o te whare tino tapu, ko te whakamarie mo Iharaira; ko nga mea katoa i whakahaua e Mohi pononga a te Atua.
50. Na ko nga tama enei a Arona; ko tana tama ko Ereatara, ko tana tama ko Pinehaha, ko tana tama ko Apihua,
51. Ko tana tama ko Puki, ko tana tama ko Uti, ko tana tama ko Terahia,
52. Ko tana tama ko Meraioto, ko tana tama ko Amaria, ko tana tama ko Ahitupu,
53. Ko tana tama ko Haroko, ko tana tama ko Ahimaata.
54. Na ko o ratou nohoanga enei i te tatai o o ratou puni i roto i o ratou rohe: i nga tama a Arona, o nga whanau o nga Kohati, no ratou nei hoki te rota tuatahi,
55. I hoatu ki a ratou a Heperona i te whenua o Hura, me nga wahi i waho ake o tera a whawhe noe;
56. Ko nga mara ia o te pa, me ona pa ririki, i hoatu ki a Karepe tama a Iepune.
57. A i hoatu ki nga tama a Arona, o nga pa o Hura, ko Heperona, ko te pa whakaora; ko Ripina me ona wahi o waho ake, ko Iatiri, ko Ehetemoa me nga wahi o waho ake;
58. Ko Hirene me ona wahi o waho ake, ko Repiri me ona wahi o waho ake;
59. Ko Ahana me ona wahi o waho ake, ko Petehemehe me ona wahi o waho ake:
60. A, no o te iwi o Pineamine; ko Kepa me ona wahi o waho ake, ko Aremete me ona wahi o waho ake, ko Anatoto me ona wahi o waho ake. Ko a ratou pa katoa i o ratou hapu katoa, kotahi tekau ma toru pa.
61. A ki te toenga atu o nga tama a Kohata i hoatu, he mea na te rota, no roto i o tetahi hapu o te iwi, no tetahi tanga o te iwi, te tanga o Manahi, tekau nga pa.
62. A, ki nga tama a Kerehoma i o ratou hapu, tekau ma toru nga pa, no te iwi o Ihakara, no te iwi o Ahera, no te iwi o Napatari, no te iwi o Manahi i Pahana.
63. A ki nga tama a Merari i o ratou hapu, i hoatu tekau ma rua nga pa, he mea rota; no te iwi o Reupena, no te iwi o Kara, no te iwi o Hepurona.
64. Na, he mea hoatu enei pa me nga wahi o waho ake e nga tama a Iharaira ki nga Riwaiti.
65. I hoatu ano e ratou, he mea rota, enei pa kua huaina nei nga ingoa, no roto i o te iwi o nga tama a Hura, i o te iwi ano hoki o nga tama a Himiona, i o te iwi ano hoki o nga tama a Pineamine.
66. Na ko etahi o nga hapu o nga tama a Kohata i a ratou etahi pa i o ratou rohe, no o te iwi o Eparaima.
67. A i hoatu e ratou ki a ratou nga pa whakaora, a Hekeme i te whenua pukepuke o Eparaima me nga wahi o waho ake ona; a Ketere hoki me ona wahi o waho ake;
68. A Iokomeama me ona wahi o waho ake, a Petehorono me ona wahi o waho ake;
69. A Atarono, me ona wahi o waho ake, a Katarimono me ona wahi o waho ake;
70. A, no tetahi tanga o te iwi o Manahi; ko Anere me ona wahi o waho ake, ko Pireama me ona wahi o waho ake; mo te hapu o nga mea i mahue o nga tama a Kohata.
71. A ki nga tama a Kerehoma i hoatu i roto i o tetahi tanga o te iwi o Manahi, ko Korana i Pahana me ona wahi o waho ake, ko Ahataroto me ona wahi o waho ake;
72. No roto i o te iwi o Ihakara; ko Kerehe me ona wahi o waho ake, ko Taperata me ona wahi o waho ake;
73. Ko Ramoto me ona wahi o waho ake, ko Aneme me ona wahi o waho ake;
74. A no o te iwi o Ahera; ko Mahara me ona wahi o waho ake, ko Aparono me ona wahi o waho ake;
75. Ko Hukoko me ona wahi o waho ake, ko Rehopo me ona wahi o waho ake:
76. A no o te iwi o Napatari; ko Kerehe i Kariri me ona wahi o waho ake, ko Hamono me ona wahi o waho ake, ko Kiriataima me ona wahi o waho ake.
77. Ki era atu o nga Riwaiti, ki nga tama a Merari, i hoatu, no o te iwi o Hepurona, ko Rimono me ona wahi o waho ake, ko Taporo me ona wahi o waho ake:
78. A i tera taha o Horano, i te ritenga o Heriko, i te taha ki te rawhiti o Horano i hoatu ki a ratou etahi pa no o te iwi o Reupena, ko Petere i te koraha me ona wahi o waho ake, ko Iahata me ona wahi o waho ake,
79. Ko Keremoto me ona wahi o waho ake, ko Hepaata me ona wahi o waho ake;
80. A, no o te iwi o Kara; ko Ramoto i Kireara me ona wahi o waho ake, ko Mahanaima me ona wahi o waho ake,
81. Ko Hehepona me ona wahi o waho ake, ko Iatere me ona wahi o waho ake.

  1Chronicles (6/29)