1Chronicles (2/29)  

1. Ko nga tama enei a Iharaira; ko Reupena, ko Himiona, ko Riwai, ko Hura, ko Ihakara, ko Hepurona;
2. Ko Rana, ko Hohepa, ko Pineamine, ko Napatari, ko Kara, ko Ahera.
3. Ko nga tama a Hura; ko Ere, ko Onama, ko Heraha: a ko enei tama tokotoru ana na Patehua Kanaani. Na i he a Ere matamua a Hura i te aroaro o Ihowa; a whakamatea ana e ia.
4. Na whanau ake tana, i tana hunaonga i a Tamara, ko Parete, ko Tera. Ko nga tama katoa a Hura tokorima.
5. Ko nga tama a Parete; ko Heterono, ko Hamuru.
6. Ko nga tama a Tera; ko Timiri, ko Etana, ko Hemana, ko Karakoro, ko Rara: huihuia ratou ka tokorima.
7. Na ko nga tama a Karami; ko Akara ko te kaiwhakararu o Iharaira, i he nei i te mea i kanga.
8. A ko nga tama a Etana; ko Ataria.
9. Ko nga tama hoki a Heterono, i whanau mana; ko Ierameere, ko Rame, ko Kerupai,
10. Na Rame ko Aminarapa; na Aminarapa ko Nahahona, he rangatira no nga tama a Hura.
11. A na Nahahona ko Harama, na Harama ko Poaha;
12. A na Poaha ko Opere, na Opere ko Hehe;
13. A ko te matamua a Hehe ko Eriapa, ko Apinarapa hoki te tuarua, a ko Himea te tuatoru;
14. Ko Netaneere te tuawha, ko Rara te tuarima;
15. Ko Oteme te tuaono, ko Rawiri te tuawhitu;
16. A, ko o ratou tuahine, ko Teruia raua ko Apikaira. A, ko nga tama a Teruia; ko Apihai, ko Ioapa, ko Atahere, tokotoru.
17. Whanau ake ta Apikaira, ko Amaha: na, ko te papa o Amaha, ko Ietere Ihimaeri.
18. A ka whanau he tama ma Karepe, ma te tama a Heterono, i tana wahine i a Atupa, a i a Ierioto: a ko enei a tenei tama; ko Tehere, ko Hopapa, ko Ararono.
19. Na ka mate a Atupa, a ka tangohia e Karepe mana a Eparata, a whanau ake ta raua ko Huru.
20. Whanau ake ta Huru, ko Uri; whanau ake ta Uri, ko Petareere.
21. Na muri iho ka haere a Heterono ki te tamahine a Makiri, papa o Kireara. E ono tekau ona tau i tana tangohanga i a ia; a whanau ake ta raua, ko Hekupu.
22. Whanau ake ta Hekupu, ko Haira. E rua tekau ma toru ona pa i te whenua o Kireara.
23. A i tangohia e Kehuru raua ko Arame nga pa o Haira i a ratou, a Kenata ano hoki, me ona pa ririki, e ono tekau nga pa. Ko enei katoa he tama na Makiri, papa o Kireara.
24. A no muri i te matenga o Heterono i Karepe Eparata, ka whanau a Apia wahine a Heterono, ko ta raua tama ko Ahuru papa o Tekoa.
25. Ko nga tama a Ierameere matamua a Heterono; ko Rame, ko te matamua, ko Puna, ko Orene, ko Oteme, ko Ahia.
26. He wahine ano ta Ierameere, ko tona ingoa ko Atara; ko te whaea ia o Onama.
27. Na, ko nga tama a Rame, a te matamua a Ierameere; ko Maata, ko Iamini, ko Ekere.
28. Na, ko nga tama a Onama; ko Hamai, ko Iara. Ko nga tama a Hamai; ko Natapa, ko Apihuru.
29. Na, ko te ingoa o te wahine a Apihuru ko Apihaira; whanau ake a raua; ko Ahapana, ko Moriri.
30. Na ko nga tama a Natapa; ko Herere, ko Apaima: i mate urikore ia a Herere.
31. Na ko nga tama a Apaima; ko Ihi. Ko nga tama a Ihi; ko Hehana. A ko nga tama a Hehana; ko Aharai.
32. Ko nga tama a Iara teina o Hamai; ko Ietere, ko Honatana: i mate urikore ano a Ietere.
33. Na ko nga tama a Honatana; ko Perete, ko Tata. Ko nga tama enei a Ierameere.
34. Na, kahore he tama a Hehana; engari he tamahine. He pononga ia ta Hehana, he Ihipiana, ko tona ingoa, ko Iaraha.
35. Na, ka hoatu e Hehana tana tamahine ki tana pononga ki a Iaraha hei wahine mana; a whanau ake ta raua; ko Atai.
36. Whanau ake ta Atai ko Natana, a na Natana ko Tapara;
37. Na Tapara ko Eperara, a na Eperara ko Opere;
38. Na Opere ko Iehu, a na Iehu ko Ataria;
39. Na Ataria ko Herete, a na Herete ko Eraha;
40. Na Ereaha ko Hihamai, a na Hihamai ko Harumu;
41. Na Harumu ko Tekamia, a na Tekamia ko Erihama.
42. Na, ko nga tama a Karepe teina o Ierameere, ko Meha tana matamua, ko te papa ia o Tiwhi; me nga tama a Mareha te papa o Heperona.
43. Na ko nga tama a Heperona; ko Koraha, ko Tapua, ko Rekeme, ko Hema.
44. Na Hema ko Rahama, ko te papa o Torokoama; a na Rekeme ko Hamai.
45. Na ko te tama a Hamai ko Maono; a ko Maono te papa o Peteturu.
46. A whanau ake ta Epa, ta te wahine iti a Karepe, ko Harana, ko Mota, ko Katete: na Harana ko Katete.
47. Na ko nga tama a Taharai; ko Rekeme, ko Iotama, ko Kehama, ko Perete, ko Epa, ko Haapa.
48. Whanau ake a Maaka, a te wahine iti a Karepe, ko Hepere, ko Tirihana.
49. Whanau ake ano ana, ko Haapa, ko te papa o Maramana, ko Hewha papa o Makapena, papa hoki o Kipea: na, ko te tamahine a Karepe, ko Akaha.
50. Ko nga tama enei a Karepe tama a Huru, matamua a Eparata; ko Hopara papa o Kiriata Tearimi;
51. Ko Harama papa o Peterehema, ko Harepe papa o Petekarere.
52. Na, he tama ano a Hopara papa o Kiriata Tearimi; ko Haroe, me tetahi taha o nga Manaheti,
53. Me nga hapu o Kiriata Tearimi; nga Itiri, nga Puti, nga Humati, nga Mihirai; no enei nga Torati, me nga Ehetauri.
54. Ko nga tama a Harama; ko Peterehema, ko nga Netopati, ko Ataroto, ko te whare o Ioapa, ko tetahi taha o nga Manaheti, ko nga Tori.
55. Me nga hapu o nga kaituhituhi i noho ki Tapete; nga tirati, nga Himeati, nga Hukati. Ko nga Keni enei, ko nga uri o Hemata, o te papa o te whare o Rekapa.

  1Chronicles (2/29)