Zechariah (13/14)  

1. Tą dieną atsivers šaltinis Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams nuplauti nuodėmę ir nešvarą.
2. Viešpats sako: "Aš išnaikinsiu krašte stabų vardus, ir jų daugiau neminės. Pranašus ir netyras dvasias pašalinsiu iš šalies.
3. Jei kas dar pasirodys kaip pranašas, jo tėvas ir motina jam tars: 'Tu mirsi, nes kalbėjai melą Viešpaties vardu'. Jo paties gimdytojai jį perdurs, jam pranašaujant.
4. Pranašai gėdysis savo regėjimų ir nebevilkės šiurkštaus apsiausto pranašaudami ir apgaudinėdami.
5. Kiekvienas sakys: 'Aš ne pranašas, aš žemdirbys nuo pat savo jaunystės!'
6. Ir jei kas klaus: 'Ką reiškia šitie randai tavo nugaroje?', jis atsakys: 'Mane sumušė mano artimieji'.
7. Karde, pakilk prieš mano ganytoją, mano artimiausią!­sako kareivijų Viešpats.­Aš ištiksiu ganytoją, ir avys išsisklaidys. Aš atgręšiu ranką prieš mažuosius.
8. Visame krašte,­sako Viešpats,­ du trečdaliai bus sunaikinti ir žus, tik trečdalis išliks.
9. Ir tą trečdalį vesiu per ugnį; valysiu ir gryninsiu juos kaip sidabrą ir auksą. Jie šauksis mano vardo, ir Aš juos išklausysiu. Aš sakysiu: 'Tai mano tauta', o jie atsakys: 'Viešpats yra mūsų Dievas' ".

  Zechariah (13/14)