Psalms (98/150)  

1. Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nes nuostabius darbus Jis daro! Jo dešinė ir Jo šventoji ranka Jam pergalę teikia.
2. Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą.
3. Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.
4. Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui visos šalys! Linksminkitės ir giedokite gyrių.
5. Giedokite Viešpačiui, pritardami arfomis, giedokite psalmes, pritardami arfomis.
6. Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš Karalių, Viešpatį!
7. Tesidžiaugia jūra ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai!
8. Upės teploja rankomis, kalnai tesidžiaugia kartu
9. Viešpaties akivaizdoje, nes Jis ateis teisti žemę! Jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai.

  Psalms (98/150)