Psalms (93/150)  

1. Viešpats karaliauja. Jis apsivilkęs didybe, Viešpats susijuosęs stiprybe, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins.
2. Tvirtai stovi Tavo sostas nuo senovės; nuo amžių Tu esi!
3. Viešpatie, vandenys patvino, pakilo jų ūžimas, pakilo vandenų bangos!
4. Galingesnis už gausių vandenų šniokštimą, už galingas jūrų bangas yra Viešpats aukštybėse!
5. Tavo liudijimai labai patikimi. Tavo namus puošia šventumas, Viešpatie, per amžius.

  Psalms (93/150)