Psalms (87/150)  

1. Jo pamatas ant šventųjų kalnų.
2. Viešpats myli Siono vartus labiau už visas Jokūbo buveines.
3. Šlovingi dalykai pasakojami apie tave, Dievo mieste!
4. Minėsiu Rahabą ir Babiloną tarp tų, kurie žino mane. Filistijos, Tyro ir Etiopijos gyventojai yra ten gimę.
5. Bet apie Sioną bus sakoma: "Šitas ir tas vyras jame yra gimę". Aukščiausiasis įsteigė jį.
6. Viešpats užrašys tautų knygoje: "Šitas yra ten gimęs".
7. Jie giedos: "Visos mano versmės yra tavyje!"

  Psalms (87/150)