Psalms (86/150)  

1. Viešpatie, išgirsk, išklausyk mane, nes aš esu vargšas ir beturtis!
2. Saugok mano sielą, nes aš esu šventas! Gelbėk savo tarną, kuris pasitiki Tavimi! Tu esi mano Dievas.
3. Viešpatie, būk man gailestingas, nes Tavęs šaukiuos be paliovos!
4. Palinksmink savo tarno sielą, nes į Tave, Viešpatie, kreipiu savo sielą.
5. Juk Tu, Viešpatie, esi geras ir pasiruošęs atleisti, kupinas gailestingumo visiems, kurie šaukiasi Tavęs.
6. Viešpatie, išgirsk mano maldą ir klausyk mano maldavimo balso!
7. Nelaimėje šaukiuosi Tavęs­Tu išklausai mane!
8. Viešpatie, nėra Tau lygaus tarp dievų ir nėra darbų kaip Tavo.
9. Visos Tavo sutvertos tautos ateis, pagarbins Tave, Viešpatie, ir šlovins Tavo vardą.
10. Tu esi didis ir darai stebuklus, Tu vienas esi Dievas!
11. Viešpatie, pamokyk mane savo kelio, kad vaikščiočiau tiesoje! Įtvirtink mano širdį Tavo baimėje.
12. Viešpatie, mano Dieve, girsiu Tave nuoširdžiai, šlovinsiu Tavo vardą per amžius!
13. Tavo gailestingumas buvo man didelis, Tu išgelbėjai mano sielą iš giliausio pragaro.
14. Dieve, išdidieji sukilo prieš mane, smurtininkų gauja tykoja mano gyvybės; jie nestato Tavęs savo akivaizdoje.
15. Tačiau Tu, Viešpatie, esi užjaučiantis ir maloningas Dievas, kantrus ir kupinas gailestingumo bei tiesos.
16. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs! Duok stiprybės savo tarnui ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų!
17. Parodyk ženklą, kad mane globoji, kad matytų tie, kurie manęs nekenčia, ir susigėstų, nes Tu, Viešpatie, esi mano gelbėtojas ir guodėjas!

  Psalms (86/150)